Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τράπεζα

Έδρα: 5, Sveta Sofia str., 1040, Sofia
Τηλέφωνο: +35 92 811 28 00

Εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης

Έδρα: 135 A, Tsarigradsko Shose Blvd, 1784, Sofia
Τηλέφωνο: +35 92 971 82 82

Πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων

Έδρα: 15, Stambolyiski Blvd., 1040, Sofia
Τηλέφωνο: +35 92 811 37 71

Ασφαλιστική εταιρεία

Έδρα: 51B, Bulgaria Blvd., floor 6,1404 Sofia
Τηλέφωνο: +35 92 8186266

Πρακτόρευση ασφαλίσεων

Έδρα: 7, Sveta Sofia str., 1000 Sofia
Τηλέφωνο: +35 92 811 28 45