Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τράπεζα

Έδρα: Rr "Dritan Hoxha", Hd. 8, H.1, Njesia, Bashkiake Nr. 11, Postal Code 1026, Tirana
Τηλέφωνο: +355 422 80 002