Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και του Ομίλου

Αιόλου 93
105 51 Αθήνα


Τηλ.: +30 210 334 1562

Fax: +30 210 334 3095

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

csr@nbg.gr