Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Η φιλοσοφία μας

Το Private Banking της Εθνικής Τράπεζας προσφέρει ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες αλλά και όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών σε πελάτες με σύνθετες χρηματο-οικονομικές ανάγκες και αντίστοιχου οικονομικού προφίλ. Θέτοντας στη διάθεσή σας υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία αιχμής και άριστης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας ανάγκες και επενδυτικές επιδιώξεις.

Τα εξειδικευμένα στελέχη του Private Banking της Εθνικής Τράπεζας θα σας ενημερώσουν έγκυρα για κάθε εξέλιξη στην αγορά και στα προσφερόμενα επενδυτικά προϊόντα. Θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις και να πάρετε τις ορθές αποφάσεις για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας.

Το Private Banking είναι η πιο προσωπική μορφή παροχής τραπεζικών υπηρεσιών και βασίζεται στη σχέση που αναπτύσσεται με τα εξειδικευμένα στελέχη μας. Στην Εθνική Τράπεζα πιστεύουμε ότι η πεμπτουσία του συνίσταται στο τρίπτυχο εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός και προσωπική εξυπηρέτηση.

Στόχος μας είναι η δημιουργία στενών μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας και βασική μας επιδίωξη η ικανοποίησή τους από την επίτευξη των επενδυτικών τους σκοπών. Φιλοδοξία μας είναι να είμαστε το συνώνυμο στην παροχή ποιοτικών επενδυτικών υπηρεσιών.