Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Η διαφορά μας

Το Private Banking της Εθνικής Τράπεζας συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού ομίλου με την προσωπική επαφή μιας ευέλικτης ομάδας. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας.

Επιλέγοντας την Εθνική Τράπεζα για υπηρεσίες Private Banking εξασφαλίζετε:

Αξιοπιστία - εμπιστοσύνη:
Το όνομα και η ιστορία της μεγαλύτερης ελληνικής Τράπεζας με το διεθνές κύρος είναι συνώνυμα της εμπιστοσύνης και εγγυώνται την ποιότητα των υπηρεσιών της και στον τομέα του Private Banking.

Δίκτυο:
Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα και σας εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Private Banking.

Διεθνής παρουσία:
Η Εθνική Τράπεζα έχει δυναμική παρουσία στα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου και σας δίνει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.


Τεχνογνωσία:
Η Εθνική Τράπεζα έχει ηγετική θέση στην αγορά στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Η δύναμη αυτή αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Private Banking στην παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων.

Συνεργασία:
Η Εθνική Τράπεζα θέτει στη διάθεσή σας το σύνολο των πόρων και της τεχνογνωσίας της για την επίτευξη των επενδυτικών σας στόχων.

Προσωπική εξυπηρέτηση:
Με το Private Banking στην Εθνική Τράπεζα εξασφαλίζετε μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό σας Relationship Manager, εξειδικευμένο στέλεχος που, μέσα από τη σφαιρική γνώση των αγορών και των προϊόντων και τη σαφή αντίληψη των αναγκών και των επιδιώξεών σας θα σας βοηθήσει να καθορίσετε την επενδυτική στρατηγική που σας αρμόζει, ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.