Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 
 
Μικρή κάμψη στη μεταποιητική παραγωγή το Μάρτιο, λόγω έκτακτων επιδράσεων, αλλά υγιής αύξηση το 1ο τρίμηνο κατά 1,8% ετησίως
 

Η μεταποιητική παραγωγή μειώθηκε οριακά το Μάρτιο του 2019 (-0,2% ετησίως), κυρίως, λόγω της κάμψης της δραστηριότητας στους κλάδους μεταφορικών μέσων, βασικών μετάλλων και πετρελαϊκών προϊόντων (-55,7%, -19,6% και -11,4% ετησίως, αντίστοιχα, με τον κλάδο των βασικών μετάλλων να επιβαρύνεται από την εξαιρετικά ισχυρή αύξηση της παραγωγής κατά 16,5% ετησίως το Μάρτιο του 2018). Αυτή η κάμψη αντιστάθμισε τη θετική πορεία στους τομείς φαρμακευτικών προϊόντων, καπνού, τροφίμων και χημικών προϊόντων (36,0%, 35,2%, 5,8% και 1,5% ετησίως, αντίστοιχα).
 


Σημειώνεται, ωστόσο, πως το 1ο τρίμηνο του 2019 η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,8% ετησίως, με τους προαναφερόμενους κλάδους που υπεραπέδωσαν το Μάρτιο να πρωταγωνιστούν και στο σύνολο του 1ου τριμήνου.

Οι ανωτέρω τάσεις εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση με τις εξαγωγές αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων), οι οποίες μειώθηκαν το Μάρτιο κατά 3,6% ετησίως, αλλά σημείωσαν αύξηση το 1ο τρίμηνο του 2019 κατά 1,6% ετησίως.


Ισχυρή αύξηση της απασχόλησης κατά 2,4% ετησίως το Φεβρουάριο 2019, με οριακή μείωση της ανεργίας στο 18,5%

Η απασχόληση ενισχύθηκε περαιτέρω το Φεβρουάριο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 2,4% ετησίως από 1,8% ετησίως τον Ιανουάριο (2,0% κατά μέσο όρο το 2018). Αυτή η αύξηση αντιστοιχεί σε 90,6 χιλιάδες περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2018, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός μειώθηκε κατά 32,5 χιλιάδες την ίδια περίοδο.

Το ποσοστό ανεργίας, κατόπιν της οριακής αύξησης (σε μηνιαία βάση) που παρουσίασε τον Ιανουάριο (18,6%), επανήλθε στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2018, στο 18,5%, που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιούλιο του 2011.