Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 
 
Επιτάχυνση της μεταποιητικής παραγωγής (2,1% ετησίως) το Μάιο.
 

Η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,1% ετησίως το Μάιο του 2019 (2,2% ετησίως στο 5μηνο) βασιζόμενη, κυρίως, στις θετικές επιδόσεις των κλάδων παραγωγής προϊόντων καπνού, φαρμάκων και χημικών (27,2%, 25,1% και 8,9% ετησίως, αντίστοιχα), που αντιστάθμισαν τη συνεχιζόμενη πτώση στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, μη μεταλλικών ορυκτών και τροφίμων (-7,0%, -0,8% και -0,2% ετησίως, αντίστοιχα).Οι θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας ενισχύθηκαν τον Απρίλιο με την ανεργία σε χαμηλό 8 ετών

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,0% ετησίως τον Απρίλιο (2,4% ετησίως, κατά μ.ο. το 4μηνο του 2019) με το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2011. Παράλληλα, τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων-απολύσεων σε μισθωτούς κατέδειξαν καθαρή αύξηση των εργαζομένων κατά 31 χιλιάδες τον Ιούνιο του 2019 (για 5ο συνεχή μήνα). Σημαντικό μέρος των προσλήψεων πραγματοποιήθηκε σε κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό – κυρίως παροχής υπηρεσιών εστίασης και καταλυμάτων, καθώς και στο λιανικό εμπόριο  - ενώ οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης ανήλθαν στο 56,6% των νέων προσλήψεων έναντι 54,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ 2,1% το 2019

Σύμφωνα με την ενδιάμεση Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ελληνικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα σημειώσει ετήσια αύξηση 2,1% το 2019 (από 2,2% στην προηγούμενή της Έκθεση) και 2,2% το 2020, κάνοντας, ωστόσο, ορισμένες επισημάνσεις αναφορικά με τις δημοσιονομικές προκλήσεις και αβεβαιότητες που μπορεί να προκύψουν από το εξωτερικό περιβάλλον.

Επιτυχής έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης “Tier 2” ύψους €0,4 δισ. από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία διεθνή έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης “Tier 2” ύψους €400 εκατ. με απόδοση 8,25%, προσελκύοντας συνολικές προσφορές που υπερέβησαν τα €1,7 δισ. με τη συμμετοχή περίπου 140 θεσμικών επενδυτών, με το 90% περίπου της ζήτησης να αφορά διεθνείς επενδυτές.