Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 

Επιτάχυνση στη χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις τον Οκτώβριο και αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων, τροφοδοτούμενη από τα νοικοκυριά. Μετά την επιβράδυνση του Σεπτεμβρίου 2019, η δανειοδότηση προς τις επιχειρήσεις επανέκαμψε στο 2,5% (από 1,9% ετησίως), υποστηριζόμενη από τους κλάδους αποθήκευσης και μεταφορών, τουρισμού και μεταποίησης, (48,1%, 4,0% και 0,6% ετησίως, αντίστοιχα) – με τις πιστώσεις προς τη μεταποίηση να ανακάμπτουν μετά από 4 μήνες συρρίκνωσης. Οι ιδιωτικές καταθέσεις σημείωσαν αύξηση €0,6δισ. τον Οκτώβριο του 2019, με τα νοικοκυριά να συνεισφέρουν €0,5δισ. σε μηνιαία βάση, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (εκτός τραπεζών), που αντιστάθμισαν τη μείωση στις καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων κατά €0,3δισ.


Αξίζει να σημειωθεί πως η αύξηση του Οκτωβρίου αφορά, αποκλειστικά καταθέσεις ταμιευτηρίου (€0,9δισ.), ενώ συνεχίστηκε η μείωση των καταθέσεων προθεσμίας για δεύτερο συνεχή μήνα. 

Ήπια ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματος το Νοέμβριο 

O δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ανήλθε στο 107,0 το Νοέμβριο του 2019 (από 106,7 τον Οκτώβριο), υποστηριζόμενος από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον τομέα των υπηρεσιών και τη διατηρήσιμη δυναμική του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο οποίος σημείωσε ξανά ιστορικό υψηλό 19 ετών, αντανακλώντας τις θετικές προσδοκίες των καταναλωτών για τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες και την οικονομική τους κατάσταση σε ορίζοντα 12μηνου. Οι ανωτέρω εξελίξεις αντιστάθμισαν τη μικρή εξασθένιση των δεικτών εμπιστοσύνης στη βιομηχανία, τις κατασκευές και το λιανικό εμπόριο το Νοέμβριο.

Ισχυρή ανάκαμψη του όγκου λιανικών πωλήσεων το Σεπτέμβριο

O δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 5,1% ετησίως το Σεπτέμβριο του 2019 (από -0,5% το 8μηνο) – ο υψηλότερος ρυθμός από το Φεβρουάριο του 2017 – καταγράφοντας την πρώτη σημαντική αντίδραση στην έντονα ανοδική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης το ίδιο διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι κλάδοι εμπορίου, πλην του κλάδου τροφίμων, καπνού και ποτών, συνεισέφεραν στην άνοδο αυτή.