Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 

Έντονη αρνητική επίδραση του τουρισμού στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 8μηνο

Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανερχόμενο στο 4,7% του εκτιμώμενου ΑΕΠ για το 2020 στο 8μηνο σε σχέση με 0,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη συρρίκνωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών κατά 70% ετησίως (στα €4,6 δισ. το 8μηνο του 2020 από €15,3 δισ. στο 8μηνο του 2019), η οποία αντανακλά τη μείωση των τουριστικών εσόδων κατά 80%, σε ετήσια βάση, το 8μηνο (-67% ετησίως τον Αύγουστο).Την ανωτέρω επιδείνωση δεν κατάφερε να αντισταθμίσει η βελτίωση στο εμπορικό ισοζύγιο, το έλλειμμα του οποίου μειώθηκε κατά 20% ετησίως (€3,1 δισ.). Επίσης, ασθενής παρέμεινε η στήριξη από τις εισροές από την ΕΕ, οι οποίες εμφανίζουν οριακές μόνο αυξήσεις στο 8μηνο, με προσδοκίες επιτάχυνσης στο υπόλοιπο του έτους.

Άντληση €2,0 δισ. από την επιτυχή επανέκδοση 15ετούς κρατικού ομολόγου με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο

Το Ελληνικό Δημόσιο προέβη επιτυχώς την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, στην επανέκδοση ομολόγου 15ετούς διάρκειας, αντλώντας €2,0 δισ., με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 1,152% – νέο ιστορικό χαμηλό επιτόκιο – από 1,875% το Φεβρουάριο. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα €16,8 δισ., με το 84% της ζήτησης να προέρχεται από το εξωτερικό και την πλειονότητα των αγοραστών να αντιστοιχεί σε διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού.

Προγραμματισμένη αναθεώρηση του ΑΕΠ και δημοσιονομικών μεγεθών από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η περιοδική αναθεώρηση του ετήσιου ΑΕΠ από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των χρονολογικών σειρών του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές από το 2010. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση του ΑΕΠ για το 2018 διαμορφώθηκε στο 1,6% ετησίως έναντι αρχικής εκτίμησης 1,9%, ενώ για το 2019 παρέμεινε αμετάβλητη στο 1,9% ετησίως. Αντιστοίχως, το επίπεδο του ονομαστικού ΑΕΠ για το 2019 αναθεωρήθηκε στα €183,4 δισ. από προηγούμενη εκτίμηση για €187,5 δισ. με ανάλογες μεταβολές να συντελούνται και στα προηγούμενα έτη.


Σύμφωνα με τη 2η κοινοποίηση Οκτωβρίου για τα δημοσιονομικά μεγέθη και κατόπιν της προαναφερθείσας αναθεώρησης του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης (σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας) διαμορφώθηκε στο 3,7% του ΑΕΠ το 2019 και στο 4,4% του ΑΕΠ το 2018, από αρχικές εκτιμήσεις για 3,5% και 4,2% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Αντιστοίχως, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 180,5% του ΑΕΠ το 2019 από προηγούμενη εκτίμηση 176,6% και στο 180,7% του ΑΕΠ κατά μ.ο. την περίοδο 2014-2018 έναντι προηγούμενης εκτίμησης 178,1%.