Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 
Επιβράδυνση του πληθωρισμού λόγω υποχώρησης των τιμών καυσίμων τον Ιανουάριο 2019
 

Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 0,4% ετησίως τον Ιανουάριο 2019 από 1,1% ετησίως το 4ο τρίμηνο 2018, κυρίως, εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιμών ενέργειας, καθώς και του ελαιόλαδου (λόγω προσφορών) που συνδυαστικά άσκησαν αρνητική επίδραση της τάξης του -0,4%. Οι ανωτέρω παράγοντες, σε συνδυασμό με τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών (-0,2% ετησίως) αντιστάθμισαν την αυξητική επίδραση από τη σημαντική εποχική ανατίμηση στις τιμές φρούτων και λαχανικών (0,4% ετησίως), καθώς και από τις περιορισμένες ανατιμήσεις σε υπηρεσίες εστίασης (0,1% ετησίως).


Η κατασκευαστική δραστηριότητα σε ανοδική τροχιά το 11μηνο 2018

Η τάση ανάκαμψης της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας επιβεβαιώθηκε και το Νοέμβριο 2018, με τον αριθμό οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν να αυξάνει κατά 17,1% ετησίως το συγκεκριμένο μήνα και κατά 11,6% ετησίως το 11μηνο 2018, που αντιστοιχούν σε αύξηση της επιφάνειας κατά 48,7% ετησίως το Νοέμβριο και 23,6% ετησίως το 11μηνο. Η σημαντική αύξηση στην οικοδομική επιφάνεια καταδεικνύει ότι μεγάλο τμήμα των εκδοθεισών αδειών αντιστοιχεί σε μη οικιστική κατασκευαστική δραστηριότητα. Οι ανωτέρω παράγοντες συνηγορούν στο ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα θα αυξήσει περαιτέρω τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ το 2019, μετά από την ανάκαμψη κατά το 2018.

Σταθεροποίηση της μεταποιητικής παραγωγής το Δεκέμβριο 2018

Η μικρή υποχώρηση του δείκτη μεταποιητικής παραγωγής το Δεκέμβριο 2018 κατά 0,2% ετησίως οφείλεται, κυρίως, στη δυσμενή επίδραση της σύγκρισης με τη σημαντική επιτάχυνση της παραγωγής το Δεκέμβριο 2017 (αύξηση κατά 7,9% ετησίως). Αξιοσημείωτες, ωστόσο, είναι οι διψήφιες αυξήσεις στην παραγωγή ποτών και φαρμακευτικών προϊόντων (16,5% και 11,2% ετησίως, αντίστοιχα), καθώς και η σταθερά καλή πορεία του κλάδου χημικών προϊόντων (2,9% ετησίως). Στο σύνολο του 2018, η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε για πέμπτο συνεχές έτος (2,0% ετησίως).