Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 
 
Επιτάχυνση της ανάκαμψης των τιμών επαγγελματικών ακινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2018

 

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές επαγγελματικών ακινήτων για το σύνολο της χώρας το πρώτο εξάμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι τιμές γραφείων εμφάνισαν αύξηση 7,4% ετησίως και των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών 3,1% ετησίως, έναντι ετήσιων αυξήσεων 1,6% και 1,7%, αντίστοιχα, κατά το 2017. Προς την ίδια κατεύθυνση, κινήθηκαν και τα μισθώματα των γραφείων, εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 2,4%, αν και τα μισθώματα των καταστημάτων εμφάνισαν ήπια υποχώρηση (-0,6% ετησίως), για το σύνολο της χώρας.


Είναι αξιοσημείωτη η υπεραπόδοση στην αγορά της Αθήνας, με τις τιμές των γραφείων και των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών το πρώτο εξάμηνο του 2018 να αυξάνονται αντίστοιχα κατά 8,4% ετησίως και 4,9% ετησίως. Τα μισθώματα γραφείων και καταστημάτων ακολούθησαν επίσης θετική τάση, αυξανόμενα κατά 1,9% ετησίως και 0,5% ετησίως, αντίστοιχα.

 

Ήπια υποχώρηση της μεταποιητικής παραγωγής τον Οκτώβριο του 2018

Η μεταποιητική παραγωγή στην Ελλάδα εμφάνισε μικρή κάμψη κατά 1,3% ετησίως τον Οκτώβριο, διατηρώντας ωστόσο θετική εικόνα με μέση ετήσια αύξηση 1,7%, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2018. Η μείωση του δείκτη μεταποιητικής παραγωγής οφείλεται κυρίως, στους κλάδους τροφίμων και πετρελαϊκών προϊόντων (-3,2% ετησίως και -1,5% ετησίως, αντίστοιχα, εν μέρει λόγω εποχικότητας). Ωστόσο, ισχυρή παρέμεινε η εικόνα στους κλάδους βασικών μετάλλων, φαρμακευτικών και μη μεταλλικών προϊόντων (12,1% ετησίως, 4,0% και 3,3% ετησίως, αντίστοιχα). Η ενίσχυση του PMI το Νοέμβριο 2018, καταδεικνύει ότι η μεταποιητική παραγωγή θα ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες του έτους, παρόλο που η αβεβαιότητα αναφορικά με τη δυναμική της ζήτησης από το εξωτερικό έχει αυξηθεί.