Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
​​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 

Ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% το 2019, με επιβράδυνση στο 4ο τρίμηνο
Το ΑΕΠ της Ελλάδας παρουσίασε απροσδόκητη επιβράδυνση στο 1,0% ετησίως το 4ο τρίμηνο του 2019 (-0,7% σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση – η μεγαλύτερη τριμηνιαία κάμψη σε τελευταίο τρίμηνο έτους από το 2014), με αποτέλεσμα η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ να παραμείνει σταθερή στο 1,9% το 2019, όπως και το 2018. Η επιβράδυνση του 4ου τριμήνου αντανακλά, κυρίως, την τεχνική επίδραση από τη σημαντική συρρίκνωση των αποθεμάτων – σε σύγκριση με τη σημαντική αύξησή τους κατά το 4ο τρίμηνο του 2018 – η οποία αφαίρεσε 2,1 ποσοστιαίες μονάδες από την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο.
Ισχυρές, ωστόσο, αυξήσεις σημείωσαν η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις κατά 1,8% και 14,4% ετησίως, αντίστοιχα, σημειώνοντας σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με το 9μηνο του 2019.  
ellhnikos_pinakas09_03.png

Θετική συνεισφορά 0,4 ποσοστιαίων μονάδων, σε ετήσια βάση, είχαν οι καθαρές εξαγωγές το 4ο τρίμηνο, παρά τη σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των συνολικών εξαγωγών στο 1,0% ετησίως το 4ο τρίμηνο – από 6,3% το 9μηνο του 2019 – καθώς συρρικνώθηκαν οι εισαγωγές (-0,3% ετησίως).

Σημαντική ενίσχυση του μεταποιητικού PMI σε υψηλό 10 μηνών το Φεβρουάριο

Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών PMI στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα διαμορφώθηκε στις 56,2 μονάδες το Φεβρουάριο του 2020 – υψηλό 10 μηνών – υποστηριζόμενος από την ισχυρή αύξηση της παραγωγής και την εντονότερη ζήτηση τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό, παρά τη συνεχιζόμενη επιδείνωση στο διεθνές περιβάλλον. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση της απασχόλησης με το δεύτερο ταχύτερο ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ιστορία της έρευνας.

Η απειλή του COVID-19 κλιμακώνεται και για την ελληνική οικονομία

Οι ανωτέρω θετικές τάσεις δεν ενσωματώνουν ακόμη τις δυνητικές επιδράσεις της κρίσης του COVID-19, με τους σχετικούς κινδύνους να κλιμακώνονται τις τελευταίες εβδομάδες και για την ελληνική οικονομία. Η τελική επίπτωση στην εγχώρια οικονομία θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα αντιμετώπισης της απειλής του COVID-19, το συνολικό αντίκτυπο στον τουρισμό και τις βασικές εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας, όπως η Ιταλία, καθώς και από την ανθεκτικότητα της εγχώριας καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.