Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οικονομικές Ανακοινώσεις

​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​​
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 


 

Στις ΗΠΑ, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται την Τετάρτη στα στοιχεία του Νοεμβρίου για τον πληθωρισμό στα πλαίσια καλύτερης εκτίμησης για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και τα στοιχεία του Νοεμβρίου για τις λιανικές πωλήσεις, την βιομηχανική παραγωγή και την οικοδομική δραστηριότητα, καθώς θα παράσχουν σημαντική πληροφόρηση για το τρέχον οικονομικό momentum.

Στη Ζώνη του Ευρώ, η προσοχή επικεντρώνεται στην συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς αναμένεται να ανακοινώσει ότι στο τέλος του τρέχοντος μήνα, λήγει η ποσοτική χαλάρωση  (QE) που είχε ξεκινήσει το Μάρτιο του 2015 και κατά την οποία προχώρησε σε καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων ύψους €2,5 τρισ. (εκ των οποίων €2,1 τρισ. αφορούσαν κρατικά ομόλογα).  Σημειώνεται ότι αν και οι καθαρές αγορές ομολόγων θα μηδενιστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2019, η ΕΚΤ θα επανεπενδύει για εκτεταμένο ακόμη χρονικό διάστημα τις προσόδους από τα ομόλογα που έχει αποκτήσει, όταν αυτά θα λήγουν. Ως εκ τούτου, το ύψος του ισολογισμού της θα διατηρείται εν πολλοίς αμετάβλητο και δεν θα αφαιρείται ρευστότητα από την αγορά. Έτσι, σε συνδυασμό και με τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα πολύ χαμηλά επίπεδα, η νομισματική πολιτική θα παραμένει υποστηρικτική για την οικονομική δραστηριότητα, μία αναγκαία (αλλά όχι απαραίτητα και ικανή) συνθήκη προκειμένου ο πληθωρισμός να ανακάμψει διατηρήσιμα, προς τον στόχο της ΕΚΤ (λίγο κάτω από το 2,0%). Όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα και τις τρέχουσες τάσεις της, σημαντική πληροφόρηση θα παράσχουν οι πρόδρομοι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI για τον Δεκέμβριο, οι οποίοι ανακοινώνονται την Παρασκευή.
 

​​