Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οικονομικές Ανακοινώσεις

​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​​
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 


 

 

Στις ΗΠΑ, με ενδιαφέρον αναμένονται τα εβδομαδιαία στοιχεία που αφορούν τις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας καθώς συνδράμουν σημαντικά σε μία σχετικά ενημερωμένη εκτίμηση της κατάστασης της αγοράς εργασίας και εν γένει της οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης μέσα στην εβδομάδα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα στοιχεία για την αγορά κατοικίας του Αυγούστου, στα πλαίσια εκτίμησης της δυναμικής της οικονομικής δραστηριότητας.

Στην Ζώνη του Ευρώ, στο επίκεντρο θα βρεθούν ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης καθώς και οι πρόδρομοι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI για το Σεπτέμβριο, καθώς θα παράσχουν σημαντική πληροφόρηση για τις τρέχουσες τάσεις στην οικονομία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Παρασκευή ανακοινώνεται ο δείκτης PMI στον τομέα της μεταποίησης του Σεπτεμβρίου, ο οποίος  εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί σε 54,3 από 55,2 τον προηγούμενο μήνα

​​