Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οικονομικές Ανακοινώσεις

​​​
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​​
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 Στις ΗΠΑ, με ενδιαφέρον αναμένονται τα στοιχεία του Οκτωβρίου για τον πληθωρισμό, μεταξύ άλλων και λόγω του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής. Την Παρασκευή, η προσοχή στρέφεται στις λιανικές πωλήσεις και τη βιομηχανική παραγωγή του Οκτωβρίου, στα πλαίσια εκτίμησης της δυναμικής της οικονομικής δραστηριότητας στο ξεκίνημα του τρέχοντος τριμήνου.

Στη Ζώνη του Ευρώ, την Πέμπτη ανακοινώνεται η 2η προκαταρκτική εκτίμηση για το ΑΕΠ του Τ3:2019. Παρότι αρχικές εκτιμήσεις θα έχουν καταστεί διαθέσιμες για περισσότερες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας την ίδια ημέρα), αναλυτικά στοιχεία για το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα ανακοινωθούν στις 5 Δεκεμβρίου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται η ανακοίνωση του ΑΕΠ για το Τ3:2019 καθώς και τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για την αγορά εργασίας. Σημειώνεται ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας εκτιμάται πως παραμένουν ευνοϊκές, με μία αξιοσημείωτη ωστόσο επιβράδυνση τους προηγούμενους μήνες στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Στην Ιαπωνία, η προσοχή στρέφεται την Πέμπτη στο ΑΕΠ του Τ3:2019.

Τέλος, στην Κίνα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται την Πέμπτη, πληθώρα στοιχείων για την οικονομική δραστηριότητα στο ξεκίνημα του τρέχοντος τριμήνου.

 

 


 

​​