Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Ισχυρό πακέτο μέτρων από την ΕΚΤ, με χρήση σημαντικού εύρους εργαλείων επεκτατικής νομισματικής πολιτικής 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιβεβαίωσε τις προσδοκίες για λήψη μέτρων υποστήριξης της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων μειώθηκε κατά 10 μ.β. σε -0,50% (επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης σταθερό σε 0,00%). Ωστόσο με σκοπό να μετριάσει την αρνητική επίδραση των υπό-του-μηδενός ονομαστικών επιτοκίων στην κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας που διακρατούν οι τράπεζες θα εκτοκίζεται με επιτόκιο 0%. Επιπλέον, αποφασίστηκαν ευνοϊκότεροι όροι για τις επτά νέες στοχευμένες πράξεις μακροχρόνιας χρηματοδότησης (TLTROs) προς τις εμπορικές τράπεζες που θα λάβουν χώρα τριμηνιαία κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2019 – Μάρτιος 2021 (χαμηλότερο επιτόκιο κατά 10 μ.β.: θα ισούται με το εκάστοτε επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης | 3-ετής διάρκεια αντί για 2-ετή). Επίσης, ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (κρατικών και εταιρικών ομολόγων), ύψους €20 δισ. ανά μήνα ξεκινώντας από τον προσεχή Νοέμβριο, με όρους που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα εταιρικών ομολόγων προς αγορά (αντίθετα με το προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα, εταιρικά ομόλογα με επιτόκιο κάτω του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων, θα δύνανται να συμμετέχουν). Επίσης, το πρόγραμμα αυτό δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης καθώς θα συνεχιστεί μέχρι να αρχίσουν αυξήσεις στα βασικά επιτόκια.


Στο θέμα αυτό, ισχυρό σήμα διατήρησης επεκτατικής νομισματικής πολιτικής δόθηκε μέσω της καθοδήγησης για τα βασικά επιτόκια, τα οποία θα διατηρηθούν στα τρέχοντα ή και χαμηλότερα επίπεδα έως ότου οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν «σθεναρά» προς  τον συμμετρικό στόχο για πληθωρισμό πλησίον αλλά χαμηλότερα του 2,0% και αυτή η σύγκλιση να «αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού».