Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε εργαλειοθήκη μέτρων για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των τιμών ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά από μέτρα που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη σημαντική άνοδο των τιμών της ενέργειας (αύξηση εντός του 2021: πετρέλαιο Brent: +62% | φυσικό αέριο TTF: + 434%). Στόχος των  βραχυπρόθεσμων μέτρων είναι η μείωση των επιπτώσεων των αυξήσεων στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ των μεσοπρόθεσμων η διασφάλιση ότι το ενεργειακό σύστημα θα καταστεί πιο ανθεκτικό και ευέλικτο ώστε να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε μελλοντική αστάθεια. Ενδεικτικά, στα βραχυπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνονται η παροχή έκτακτης εισοδηματικής στήριξης και ενισχύσεων, η δυνατότητα αναβολών στις πληρωμές λογαριασμών, οι στοχευμένες μειώσεις φορολογικών συντελεστών και η διερεύνηση για στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας. Στα μεσοπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάπτυξη της δυναμικότητας αποθήκευσης ενέργειας και η διερεύνηση της από κοινού προμήθειας φυσικού αερίου από τα κράτη-μέλη. Απώτερος στόχος των μέτρων είναι η οικονομικά προσιτή, δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, καθώς και η αύξηση του βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ένωσης, καθώς η ενεργειακή εξάρτηση από εισαγωγές ανέρχεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, με πάνω από το 50% των ενεργειακών αναγκών να καλύπτεται από εισαγωγές (61% το 2019, 56% το 2020). 

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το πρώτο «πράσινο» ομόλογο στο πλαίσιο του προγράμματος NextGeneration EU, συγκεντρώνοντας €12 δισ., σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη αντίστοιχη έκδοση ιστορικά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ομόλογο, 15-ετούς διάρκειας, το οποίο φέρει κουπόνι 0,40%, υπερκαλύφθηκε πάνω από 11 φορές, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα €135 δισ.. 


Μέσω του NGEU αναμένεται να εκδοθούν συνολικά «πράσινα» ομόλογα ύψους €250 δισ. έως το τέλος του 2026, που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις, αναδεικνύοντας την Ε.Ε. στον μεγαλύτερο εκδότη αντίστοιχων ομολόγων.