Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

Ύφεση στην Ιταλία και στασιμότητα στην Γερμανία, είχαν ως αποτέλεσμα ασθενική  ανάπτυξη στην Ευρωζώνη στο 4ο τρίμηνο του 2018, με το ΑΕΠ στο  +1,2% ετησίως

Η 2η εκτίμηση για το ΑΕΠ του Τ4:2018 στην Ευρωζώνη επιβεβαίωσε την ασθενική ανάπτυξη για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο, με την τριμηνιαία ετησιοποιημένη αύξηση στο 0,8% (+0,6% στο Τ3:2018 | +1,6% μ.ο. στο 1ο εξάμηνο του 2018). Ως αποτέλεσμα, η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη έχει πλέον υποχωρήσει σε 1,2%, σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στα οποία βρέθηκε στο 2ο μισό του 2017 (+2,8% | υψηλό από τις αρχές του 2011). Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα, σημαντικό μερίδιο για τις υποτονικές αυτές επιδόσεις έχει η Ιταλία (15% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωζώνης), η οποία μετρά δύο τρίμηνα συρρίκνωσης του ΑΕΠ (τεχνική ύφεση), κατά -1,0% στο Τ4:18 και -0,5% στο Τ3:18 (τριμηνιαία ετησιοποιημένα) και η Γερμανία (30% του συνόλου). Όσον αφορά το Γερμανικό ΑΕΠ, ήταν εν πολλοίς στάσιμο στο Τ4:2018, έπειτα από συρρίκνωση 0,8% (τριμηνιαία ετησιοποιημένα) στο Τ3:2018.

Σύμφωνα με τα σχόλια της Γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας (αναλυτικά αριθμητικά μεγέθη για το ΑΕΠ θα δημοσιευτούν στις 22 Φεβρουαρίου), οι κυβερνητικές δαπάνες και οι επενδύσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε ελαφρώς και η συνεισφορά από τις καθαρές εξαγωγές ήταν μηδενική. Έτσι, η χαμηλή συνολική επίδοση για το ΑΕΠ δείχνει να σχετίζεται σημαντικά με μείωση των αποθεμάτων, μία εξέλιξη ωστόσο η οποία είναι ενθαρρυντική για τις προοπτικές του ΑΕΠ στο τρέχον τρίμηνο.