Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Πράσινο φως για την εκταμίευση της προχρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναβαθμίζεται

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αξιολογήσει θετικά τα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 16 συνολικά χωρών εκ των 27 μελών. Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, στις 13 Ιουλίου, το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων ενέκρινε τα πρώτα 12 σχέδια (Αυστρίας, Βελγίου, Δανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Λετονίας, Λουξεμβούργου, Πορτογαλίας, Σλοβακίας και Ισπανίας), ανοίγοντας το δρόμο για την εκταμίευση προχρηματοδοτήσεων ύψους 13% των συνολικών ποσών, επιχορηγήσεων και δανείων, που δικαιούται κάθε κράτος μέλος. Το συνολικό μέγεθος του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανέρχεται σε 672,5 δισεκατομμύρια ευρώ, για την περίοδο 2021-2026, και αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην αναπτυξιακή δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, στις 14 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μία φιλόδοξη κίνηση η οποία προστίθεται στις  πρωτοβουλίες της Κεντρικής Τράπεζας για την κλιματική αλλαγή που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, παρουσίασε τις νομοθετικές της προτάσεις για την προσαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 (από το προηγούμενο 40%), σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με τελικό στόχο τις μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, βάση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (ΕΠΣ). Η ΕΠΣ θα χρηματοδοτηθεί περίπου με 600 δισεκατομμύρια ευρώ (το ⅓ της συνδυαστικής χρηματοδότησης μέσω NextGenerationEU και Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027.

H νομοθετική δέσμη «Fit for 55» ή «Έτοιμοι για το 55», περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 1) την ενίσχυση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Emissions Trading System – ETS, το οποίο είναι σε ισχύ από το 2005) και την επέκταση εφαρμογής του στις οδικές μεταφορές, στα κτίρια και στη ναυτιλία. Το ETS εντάσσεται στο πλαίσιο θέσπισης ανωτάτων ορίων εκπομπών ρύπων, και προς το παρόν, αφορά κυρίως μονάδες παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανίες και τον κλάδο εμπορικών πτήσεων εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), 2) αυξημένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών ρύπων των οχημάτων, με στόχο το 2035 να πωλούνται αποκλειστικά οχήματα μηδενικών εκπομπών, 3) τη δημιουργία του Μηχανισμού Διασυνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism), ο οποίος προβλέπει την επιβολή δασμών σε εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων με δυσμενές αποτύπωμα άνθρακα και 4) την αναμόρφωση των οδηγιών για τη φορολόγηση της ενέργειας.