Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα βασικά της επιτόκια στην επερχόμενη συνεδρίαση

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν αναμένεται να προβεί σε αλλαγές στη νομισματική πολιτική στην προσεχή της συνεδρίαση (23 Ιανουαρίου), με το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 0,0%, το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο -0,50% καθώς και τον καθαρό μηνιαίο ρυθμό αγορών περιουσιακών στοιχείων (QE) σε €20 δισ. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης (12 Δεκεμβρίου 2019) της ΕΚΤ, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 16 Ιανουαρίου, ενίσχυσαν την άποψη αυτή, με τους αξιωματούχους να εκτιμούν ότι η τρέχουσα πολιτική είναι «πλήρως κατάλληλη» καθώς και ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνος ώστε τα υποστηρικτικά μέτρα που είχαν αποφασιστεί το Σεπτέμβριο του 2019 (μείωση του επιτοκίου διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά 10 μ.β. και επανέναρξη QE, μεταξύ άλλων) να επιδράσουν στο μέγιστο βαθμό υποστηρικτικά ως προς την οικονομική δραστηριότητα. Σημειώνουμε επίσης ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής, τα συμπεράσματα της οποίας προγραμματίζεται να είναι διαθέσιμα στα τέλη του 2020. 

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια κατά τη διάρκεια του 2020, εκτός και αν υπάρξει μία έντονη μεταβολή (θετική/αρνητική) στις προοπτικές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό της οικονομίας της ευρωζώνης.