Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Αναθεώρηση επί τα χείρω από τον ΟΟΣΑ της πρόβλεψης για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το 2020 σε +0,8% από +1,1%

 

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναμένεται να διαμορφωθεί χαμηλότερα κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του Νοεμβρίου. Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται σε +0,8% πλέον, από +1,2% το 2019. Οι καθοδικές αναθεωρήσεις οφείλονται κυρίως στην εντεινόμενη εξάπλωση του COVID-19 στις χώρες της Ευρωζώνης, με την πλειονότητα των κρουσμάτων να εντοπίζονται προς το παρόν στην Ιταλία, όπου η πρόβλεψη για το ΑΕΠ αναθεωρήθηκε σε 0% για το 2020 έναντι +0,4% στην προηγούμενη εκτίμηση). Καθοδικές αναθεωρήσεις υπήρξαν και για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, με το ΑΕΠ της Γερμανίας να εκτιμάται στο +0,3% από +0,4% και της Γαλλίας στο +0,9% από +1,2% στην προηγούμενη εκτίμηση. Η αναμενόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας πιθανώς να αποτελέσει τροχοπέδη στη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, η οποία ήδη παρουσίαζε σημάδια επιβράδυνσης τα προηγούμενα 2 τρίμηνα. Σημειώνουμε πως το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό το Φεβρουάριο σε 7,4% (χαμηλό από το Μάιο του 2008). Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, πιθανώς να ασκήσουν καθοδικές πιέσεις, τουλάχιστον στην περίπτωση που δεν υπάρχει μία παρατεταμένη διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Στα τρέχοντα στοιχεία, η ετήσια αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ευρωζώνη ανήλθε σε 1,2% το Φεβρουάριο, έναντι 1,4% τον Ιανουάριο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην σημαντική μείωση των τιμών ενέργειας (-0,3% ετήσια μεταβολή έναντι +1,9% τον Ιανουάριο). Η ετήσια αύξηση του Δομικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΔΤΚ) που αποτυπώνει καλύτερα τις υποκείμενες τάσεις για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 0,1% το Φεβρουάριο, σε 1,2%. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 12 Μαρτίου, όπου φημολογούνται μέτρα στήριξης των ευπαθών γεωγραφικών περιοχών και επιχειρήσεων.

 
Η ετήσια αύξηση του Δομικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΔΤΚ) που αποτυπώνει καλύτερα τις υποκείμενες τάσεις για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 0,1% το Φεβρουάριο, σε 1,2%. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 12 Μαρτίου, όπου φημολογούνται μέτρα στήριξης των ευπαθών γεωγραφικών περιοχών και επιχειρήσεων.