Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ​ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ​​
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
​ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


Ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης παραμένει υγιής (+1,3% ετήσια), συνηγορώντας υπέρ συνέχισης της πτώσης του ποσοστού ανεργίας

Η ετήσια αύξηση στις θέσεις απασχόλησης στην Ευρωζώνη ήταν εν πολλοίς σταθερή στο Τ1:19 σε 1,3%. Σε τριμηνιαία ετησιοποιημένη βάση, ο ρυθμός αύξησης βελτιώθηκε σε 1,4% από 1,2% στο Τ4:18 και 1,0% στο Τ3:18. Σε αυτό το πλαίσιο, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε περαιτέρω στο 7,7% τον Απρίλιο, χαμηλό από το Σεπτέμβριο του 2008. Η σταθεροποίηση ή/και βελτίωση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της πτωτικής τάσης για το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη, καθώς το τελευταίο, τείνει να ακολουθεί με κάποια υστέρηση τη βελτίωση/επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτό το μέτωπο, τα τελευταία στοιχεία αφήνουν χώρο για αισιοδοξία, αν και συγκρατημένη, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά καθοδικά ρίσκα (διεθνείς εμπορικές εντάσεις, μία μεγαλύτερη του αναμενομένου οικονομική επιβράδυνση της Κίνας, Brexit χωρίς συμφωνία και εγχώρια πολιτική αβεβαιότητα που ενδέχεται να προκύψει από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών).

Πράγματι, η τριμηνιαία ετησιοποιημένη αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη ανήλθε σε 1,6% στο Τ1:19 (+1,2% ετήσια) από 0,9% στο Τ4:18 (+1,2% ετήσια) και 0,6% στο Τ3:18 (+1,6% ετήσια) με τη Γερμανία (30% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης | +1,7% από +0,1% το προηγούμενο τρίμηνο) και την Ιταλία (15% του ΑΕΠ | +0,9% από -0,4%) να ανακάμπτουν.