Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κρατικά Ομόλογα

​​
ΕΛ​ΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 

Μεικτές μεταβολές σημείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.

Συγκεκριμένα, το ονομαστικό επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου στις ΗΠΑ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο (-1 μ.β.) σε 1,27%. Πιο συγκεκριμένα το επιτόκιο των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων (Real Rate-TIPS) που αποτυπώνει κυρίως παράγοντες που σχετίζονται με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, σημείωσε πτώση 8 μ.β. σε -1,15% (ιστορικό χαμηλό). Αντίθετα το επιτόκιο εξισορρόπησης του αναμενόμενου πληθωρισμού (breakeven inflation rate), το οποίο αποτυπώνει, εν πολλοίς, τις προσδοκίες των συμμετεχόντων στις χρηματαγορές σχετικά με τη μέση τιμή του πληθωρισμού την επόμενη δεκαετία, σημείωσε άνοδο 7 μ.β. σε 2,42%

Στη Γερμανία, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου, μειώθηκε κατά 3 μ.β. σε -0,45% (χαμηλό πεντέμισι μηνών). Τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων της περιφέρειας παρέμειναν εν πολλοίς σταθερά. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου της Ιταλίας ενισχύθηκε κατά 1 μ.β. σε 0,63% και της Ισπανίας παρέμεινε αμετάβλητο σε 0,27%. Αντίθετα, σε ιστορικό χαμηλό υποχώρησε το επιτόκιο της 5-ετίας (-0,17%) και σε χαμηλό 7-μηνών της 10-ετίας (+0,61%) της Ελλάδος, καθώς συνεχίζεται η στήριξη της ΕΚΤ μέσω του προγράμματος αγοράς ομολόγων (PEPP), με τις αγορές Ελληνικών Κρατικών Ομόλογων να έχουν ανέλθει σε €25,7 δισ. (Μάρτιος 2020 – Μάιος 2021).
 

​​Ευρωζώνη (Γερμανία)

+
​​τα ομόλογα του πυρήνα της ευρωζώνης​ παραμένουν ελκυστικά ως επένδυση «ασφαλούς καταφυγίου» ​
+
υποστηρικτική νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ (νέος γύρος επαναγοράς ομολόγων μέχρι το Μάρτιο του 2022)
-​υψηλές αποτιμήσεις έναντι των μακροπρόθεσμων θεμελιωδών στοιχείων (ανάπτυξη, προσδοκώμενος πληθωρισμός)
Ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια (χαμηλότερες τιμές) από τα τρέχοντα επίπεδα