Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κρατικά Ομόλογα

​​
ΕΛ​ΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 

 

Η μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve και η προεξόφληση αντίστοιχων κινήσεων και από άλλες Κεντρικές Τράπεζες, σε συνδυασμό με την αποστροφή ανάληψης κινδύνου από τους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα, ενίσχυσαν τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα οδηγώντας σε ταχεία αποκλιμάκωση των επιτοκίων


​​Ευρωζώνη (Γερμανία)

+​​τα ομόλογα του πυρήνα της ευρωζώνης​ παραμένουν ελκυστικά ως επένδυση «ασφαλούς καταφυγίου» ​
+υποστηρικτική νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ (νέος γύρος επαναγοράς ομολόγων τουλάχιστον για το 2020)
-​υψηλές αποτιμήσεις έναντι των μακροπρόθεσμων θεμελιωδών στοιχείων (ανάπτυξη, προσδοκώμενος πληθωρισμός)
Ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια (χαμηλότερες τιμές) από τα τρέχοντα επίπεδα

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 24 μ.β. στο νέο ιστορικό χαμηλό του 0,91% (μείωση 100μ.β. από την αρχή του χρόνου) και της 2-ετίας κατά 32 μ.β. σε 0,60%. Η καθοδική δυναμική για τα επιτόκια συνεχίστηκε και την Παρασκευή. Νέο ιστορικό χαμηλό και για το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 0,33%, καταγράφοντας μείωση 11 μ.β. σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου μειώθηκε κατά 8 μ.β. σε -0,69% (χαμηλό από το Σεπτέμβριο του 2019). Αντίστοιχη εικόνα και στην περιφέρεια, με το επιτόκιο του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιταλίας να σημειώνει πτώση -3 μ.β. σε 1,07%, της Ισπανίας -7 μ.β. σε 0,21% και της Πορτογαλίας -6 μ.β. σε 0,30%