Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κρατικά Ομόλογα

​​
ΕΛ​ΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ​

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

​​​
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
​ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 

 

 

Μεικτές μεταβολές σημείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων των βασικών αγορών.  Συγκεκριμένα, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου στις ΗΠΑ κατέγραψε άνοδο 2 μ.β. σε 0,69%, μετά και τη συνεδρίαση της Federal Reserve, όπου δεν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή των νομισματικών μέτρων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το επιτόκιο της 10-ετίας παρέμεινε εν πολλοίς αμετάβλητο σε 0,19%, έχοντας όμως υποχωρήσει κατά 3 μ.β. την Πέμπτη, μετά τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η αποτελεσματικότητα των αρνητικών επιτοκίων και ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής τους.

Στη Γερμανία, το επιτόκιο του 10-ετούς κρατικού ομολόγου μειώθηκε κατά 1 μ.β. σε -0,49%. Ελαφρώς πτωτικά κινήθηκαν και τα επιτόκια των 10-ετών κρατικών ομολόγων της περιφέρειας, με αυτό της Ιταλίας να υποχωρεί κατά 3 μ.β. σε 0,95%, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας να σημειώνουν πτώση 5 μ.β. σε 0,26% και 0,29% αντίστοιχα, ενώ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 4 μ.β. σε 1,07%.

 

​​Ευρωζώνη (Γερμανία)

+
​​τα ομόλογα του πυρήνα της ευρωζώνης​ παραμένουν ελκυστικά ως επένδυση «ασφαλούς καταφυγίου» ​
+
υποστηρικτική νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ (νέος γύρος επαναγοράς ομολόγων τουλάχιστον για το 2021)
-​υψηλές αποτιμήσεις έναντι των μακροπρόθεσμων θεμελιωδών στοιχείων (ανάπτυξη, προσδοκώμενος πληθωρισμός)
 
Ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια (χαμηλότερες τιμές) από τα τρέχοντα επίπεδα