Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπής (ΟΣΕΚΑ) NBG Asset Management Luxemburg SICAV /FCP

Η Εθνική Τράπεζα, ως Αντιπρόσωπος (Distributor) της Εθνικής Asset Management Lux, θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας με πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση κεφαλαίων, σας  προσφέρει εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις μέσω της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου NBG International Funds SICAV και του Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες NBG International Funds FCP, με έδρα το Λουξεμβούργο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας ή το δικτυακό τόπο της Εθνικής Asset Management .

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Τα NBG International Funds SICAV αποτελούνται από τρία διαφορετικά Υποκεφάλαια (Sub-Funds):

 • Income Plus Sub-Fund
 • Global Equity Sub-Fund
 • European All Stars Sub-Fund

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα NBG International Funds SICAV επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας ή το δικτυακό τόπο της  Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ.


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Διαδικασία συμμετοχής

Επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας και ενημερωθείτε αναλυτικά από τα Στελέχη μας για τα προϊόντα NBG International Funds.

Για να επενδύσετε σε ένα προϊόν, αρκεί να επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας για να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να έχετε ή να ανοίξετε  ένα λογαριασμό καταθέσεων πρώτης ζήτησης στην Τράπεζα, στον οποίο θα καταθέσετε το απαιτούμενο ποσό συμμετοχής.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.

 

Πραγματοποίηση συναλλαγών

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας καθημερινά στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημέρωση

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις επενδύσεις σας στα NBG International Funds (π.χ. τιμές μεριδίων, αποδόσεις) μέσω:

 • των Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
 • του ημερήσιου τύπου, σχετικά με τις τιμές μεριδίων.
 • του τριμηνιαίου αντιγράφου επενδυτικού λογαριασμού (statement) το οποίο αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει.
 • του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ. +30 210 90 07 400).
 • του δικτυακού τόπου της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (www.nbgam.gr).
 • των υπηρεσιών i-bank Internet και Phone Banking, σχετικά με το προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο σε NBG International Funds και την αποτίμησή του.

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μια επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα στοιχεία αυτά από:

 • το ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα ή
 • την υπηρεσία Phone Banking, τηλεφωνώντας μας από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στο +30 210 48 48 484 για περισσότερες πληροφορίες.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

​​