Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εργαλείο Οικονομικού Προγραμματισμού

Ανακαλύψτε το επενδυτικό σας προφίλ...

1.Ποιά είναι η επενδυτική σας εμπειρία:
2.Η Διάρκεια που θα δεχόσαστε να 'δεσμεύσετε' τα κεφάλαιά σας σε μία επένδυση είναι:
3.Σε ποιά κατηγορία ανήκετε ηλικιακά;
4.Ποιά από τις πιο κάτω προτάσεις πιστεύετε ότι ταιριάζει καλύτερα στις προσδοκίες σας

5.Η αξία της επενδυσής σας σε μετοχικές αξίες έχει αυξηθεί κατά 20%, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Υποθέτοντας ότι με βάση δημοσιευμένες αναλύσεις αναμένεται περαιτέρω άνοδος, τότε
6.Γνωρίζετε ότι η αξία των επενδύσεων μπορεί να διακυμανθεί με το πέρασμα του χρόνου. Υποθέτοντας ότι η αξία της επένδυσής σας σημειώνει κάποια μείωση σε σύντομο χρονικό διάστημα τότε...7.Ο Πρωταρχικός επενδυτικός σας στόχος είναι:

8.Έχετε τακτές ανάγκες ρευστότητας (π.χ. αποπληρωμή δανείου, δίδακτρα κ.λ.π) τις οποίες θα καλύπτετε από το ποσό της παρούσας επένδυσης;Το προφίλ σας οδηγεί στην επιλογή ενός συντηρητικού (preservative) χαρτοφυλακίου. Ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο στοχεύει στην προστασία του κεφαλαίου σας με κύριο χαρακτηριστικό την άμεση ρευστοποίηση αυτού αναλαμβάνοντας εξαιρετικά χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο. Το χαρτοφυλάκιο αυτό απαρτίζεται κυρίως από βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις και τίτλους σταθερού εισοδήματος.

preservation
income
income&growth
growth