Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξυπηρέτησή σας

 • ​​ Πρόγραμμα Επιδότησης Υγείας - Φροντίδα Νοσηλείας

  -Για την αποζημίωση νοσηλευτικού και χειρουργικού επιδόματος , μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

  -Για θέματα που αφορούν την παροχή της  Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης μπορείτε να επικοινωνείτε με την MediGuide στο τηλέφωνο 2310-256454.

 • Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Πρόληψη για όλους

  -Για να προγραμματίσετε το check up σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο  210 99 71 847.

  -Σε περίπτωση διαγνωστικών εξετάσεων για τις οποίες απαιτείται παραπεμπτικό ιατρού, θα πρέπει, εκτός από την υπογραφή και τη σφραγίδα του ιατρού, να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ασφαλιζόμενου, η συμπτωματολογία και οι απαιτούμενες διαγνωστικές εξετάσεις από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.

 • Πρόγραμμα Ασφάλισης Οχήματος
  -Για τις καλύψεις Φροντίδα Ατυχήματος, Οδική Βοήθεια και Τοπική Ρυμούλκηση επικοινωνείτε τη στιγμή του συμβάντος με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής τηλ. 210 90 99 999.

  -
  Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιηθεί η Φροντίδα Ατυχήματος, για αναγγελία ζημιάς, πραγματογνωμοσύνη και ενημέρωση για τα συνεργαζόμενα συνεργεία καλείτε την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής τηλ. 18189.