Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δυνατότητες που σας προσφέρουν τα προγράμματα Ασφάλειας και Φροντίδας

 •  Ασφάλεια & Φροντίδα για την Υγεία

  Εάν έχετε ήδη το πρόγραμμα Επιδότησης Υγείας Φροντίδα Νοσηλείας:

  -Κάθε χρόνο ανανεώνεται αυτόματα το πρόγραμμά σας και το ασφάλιστρο καταβάλλεται με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού που έχετε υποδείξει

  - Σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, παρέχεται ειδικό επίδομα από την 3η ημέρα νοσηλείας και για 30 συνεχόμενες διανυκτερεύσεις

  -Καλύπτονται νοσηλείες / χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό​.


  Εάν έχετε ήδη το πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πρόληψη για όλους:

  -Κάθε χρόνο ανανεώνεται αυτόματα το πρόγραμμά σας και το ασφάλιστρο καταβάλλεται με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού που έχετε υποδείξει

  -Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ως προς την ηλικία του ασφαλισμένου

  -Μπορείτε να κάνετε μια φορά τον χρόνο ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up).

 • Ασφάλεια & Φροντίδα για την Περιουσία

  Εάν έχετε ήδη το πρόγραμμα Ασφάλιση Κατοικίας:
  -Μπορείτε να εμπλουτίσετε τις ασφαλιστικές σας καλύψεις
  -Μπορείτε να ασφαλίσετε και το περιεχόμενο του ακινήτου σας.
   

  Εάν έχετε ήδη το πρόγραμμα Ασφάλιση Οχήματος:
  - Μπορείτε να ανανεώνετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας με τη χρήση πάγιας εντολής
  - Σε περίπτωση ζημιάς,  για την οποία δεν ευθύνεστε (μέσω Φιλικού Διακανονισμού) καθώς και σε περιπτώσεις ζημιών ιδίου δηλ. Μικτή Ασφάλιση, η αποκατάσταση των υλικών ζημιών μπορεί να γίνει άμεσα, εύκολα και κυρίως χωρίς εκταμίευση χρημάτων, μέσω των συνεργαζόμενων συνεργείων με την Εθνική Ασφαλιστική.

 • Ασφάλεια & Φροντίδα για το Παιδί και τη Σύνταξη
  Εάν έχετε ήδη τα προγράμματα Εφάπαξ Εθνικής:
  -Μπορείτε να μετατρέψετε το πρόγραμμα από συνταξιοδοτικό σε παιδικό (όταν δηλωθεί ως Δικαιούχος Παροχής στη Λήξη ανήλικο πρόσωπο) και αντίστροφα, καθ’ όλη  τη διάρκειά του
  -Για τους ενήλικες ασφαλιζόμενους, που είναι ταυτόχρονα και Δικαιούχοι Παροχής στη Λήξη, το ποσό που θα διαμορφωθεί στη λήξη του προγράμματος μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης,  υπό προϋποθέσεις.