Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εφάπαξ ΕΘΝΙΚΗΣ+

​Η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το νέο τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα Εφάπαξ ΕΘΝΙΚΗΣ+, το οποίο διατίθεται από το δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

Το Εφάπαξ ΕΘΝΙΚΗΣ+ είναι ένα πρόγραμμα Ασφαλιστικού και Αποταμιευτικού χαρακτήρα, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω μίας εφάπαξ καταβολής, να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο ένα μέρος του κεφαλαίου που έχετε στη διάθεσή σας, μεριμνώντας από σήμερα για την κάλυψη των μελλοντικών σας αναγκών, όπως είναι η ενίσχυση της σύνταξης ή η οικονομική στήριξη των παιδιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

​Διάρκεια
Η επιλογή της διάρκειας του προγράμματος είναι ελεύθερη με ελάχιστο τα 10 έτη και με την προϋπόθεση στη λήξη του προγράμματος ο Ασφαλιζόμενος να μην είναι μεγαλύτερος από 85 ετών.  Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος είναι ανήλικος, στη λήξη της ασφάλισης θα πρέπει να είναι ενήλικος.


Συμμετοχή στο πρόγραμμα
Στο πρόγραμμα μπορείτε να συμμετάσχετε με μία εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρου (*), σε πολλαπλάσια του ποσού των €100 και με ελάχιστο το ποσό των €5.000.

(*) Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται με την Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ασφαλίσεων Ζωής και με το Δικαίωμα Συμβολαίου.

 

Παροχές

 • Σχηματισμός ενός εγγυημένου από την Εθνική Ασφαλιστική  κεφαλαίου στη λήξη.
 • Εγγυημένες από την Εθνική Ασφαλιστική αξίες εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης, οι οποίες είναι γνωστές εκ των προτέρων κατά έτος.
 • Δυνατότητα επιλογής καταβολής του εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη ανάλογα  με τις τότε ανάγκες σας:
  • εφάπαξ καταβολή
  • μηνιαία σύνταξη συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξαντλήσεως του κεφαλαίου
  • ισόβια μηνιαία σύνταξη
  • ισόβια μηνιαία σύνταξη εγγυημένη για 5 ή 10 έτη
  • ισόβια μηνιαία σύνταξη μεταβιβάσιμη κατά 100% σε τρίτο πρόσωπο
  Τα ποσά εφάπαξ καταβολής είναι εξαρχής γνωστά και αναγράφονται στο συμβόλαιο που παραλαμβάνετε. Η μορφή καταβολής της παροχής επιλέγεται στη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες και τους αντίστοιχους υπολογισμούς από την Εθνική Ασφαλιστική.
 • Ενσωματωμένη Ασφάλιση Ζωής για την εξασφάλιση των δικών σας ανθρώπων με καταβολή σε αυτούς του Εφάπαξ Ασφαλίστρου σε περίπτωση απώλειας ζωής.

 

Δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης
Έχετε τη δυνατότητα ολικής ρευστοποίησης του προγράμματος μετά τον πρώτο μήνα ισχύος του συμβολαίου. Η αξία εξαγοράς είναι εγγυημένη από την Εθνική Ασφαλιστική και αναγράφεται κατά έτος στον Πίνακα Εξαγορών, που παραλαμβάνετε με την Αίτηση Ασφάλισης-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα ρευστοποίησης του προγράμματος σε περίπτωση που έχει αρχίσει να καταβάλλεται η «Μηνιαία Σύνταξη» κατά τη διάρκεια της περιόδου συνταξιοδότησης. Το ποσό εξαγοράς για κάθε συμπληρωμένο έτος  είναι γνωστό εκ των προτέρων καθώς μαζί με την Αίτηση Ασφάλισης-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο παραλαμβάνετε και τον «Πίνακα Περιόδου Συνταξιοδότησης/ Πίνακας Αξιών Εξαγοράς Συντάξεων».

 

Δυνατότητα συμμετοχής σε άλλα Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα


Προσφορά του προγράμματος σε ένα δικό σας άνθρωπο
Μπορείτε να προσφέρετε το πρόγραμμα σε ένα συγγενικό σας πρόσωπο (π.χ. σύζυγο, παιδί, εγγόνι), με στόχο την υποστήριξη του δικού του οικονομικού προγραμματισμού. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα να συγκεντρώσουν ένα κεφάλαιο για να καλύψουν προγραμματισμένες ανάγκες τους σε βάθος χρόνου, όπως πρόσθετο εισόδημα κατά τα χρόνια της συνταξιοδότησης, εξασφάλιση ενός σημαντικού ποσού για το παιδί, που θα το στηρίξει στα πρώτα νεανικά του χρόνια (φοιτητής, νέος επαγγελματίας, οικογενειάρχης).

 

Η  καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το ενημερωτικό έντυπο που περιγράφεται στο ν. 4364/2016  και το οποίο βρίσκεται στα Καταστήματα. Η ασφάλιση διενεργείται με τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10232, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481, Αθήνα. Για  περισσότερα πατήστε εδώ. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: http://insuranceregistry.uhc.gr/.

​Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τους πιστοποιημένους συμβούλους μας αναλυτικά για τη λειτουργία του προγράμματος.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα.


Δυνατότητες που σας προσφέρει  το πρόγραμμά σας

 • Εγγυημένο από την Εθνική Ασφαλιστική κεφάλαιο στη λήξη, αλλά και ενδιάμεσα μέσω πίνακα εγγυημένων αξιών εξαγοράς.
 • Εναλλακτικοί τρόποι λήψης της παροχής στη λήξη του προγράμματος, ανάλογα με τις τότε ανάγκες σας.
 • Προσφορά του προγράμματος σε ένα δικό σας άνθρωπο (π.χ. σύζυγο, παιδί, εγγόνι κ.λπ.) με στόχο την υποστήριξη του δικού του οικονομικού σχεδιασμού.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες και απαιτήσεις σας με τη δυνατότητα επιλογής του ύψους της τοποθέτησης.
 • Εξασφάλιση των δικών σας ανθρώπων με καταβολή σε αυτούς του Εφάπαξ Ασφαλίστρου σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Συμμετοχή σε άλλα τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα με ευνοϊκή τιμολόγηση που παρέχεται από την Εθνική Ασφαλιστική.

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις