Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

«Παιδικό ΕΘΝΙΚΗΣ»

​​

Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, σας προσφέρει το  «Παιδικό ΕΘΝΙΚΗΣ», ένα νέο τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου για κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

Φροντίστε από σήμερα:​​

 • για το μέλλον των παιδιών σας
 • για την πραγματοποίηση των ονείρων τους και
 • για τη στήριξη στα πρώτα τους σημαντικά βήματα.

Το πρόγραμμα «Παιδικό ΕΘΝΙΚΗΣ» δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε όλα αυτά που επιθυμείτε για το παιδί σας. Να σχηματίσετε σταδιακά ένα κεφάλαιο, μέσω τακτικών μηνιαίων καταβολών και της δυνατότητας έκτακτων καταβολών, ανάλογα με τις ανάγκες σας και τον οικονομικό σας προγραμματισμό, που μπορεί να στηρίξει το παιδί σας στις σπουδές του, στο επαγγελματικό του ξεκίνημα, τη δημιουργία οικογένειας.

 

Για περισσότερες  λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος

 ​

Διάρκεια​

Η επιλογή της διάρκειας του προγράμματος είναι ελεύθερη με ελάχιστο τα 10 έτη και με την προϋπόθεση στη λήξη του προγράμματος ο Ασφαλιζόμενος να μην είναι μεγαλύτερος από 75 ετών.


 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα συμμετέχετε μέσω τακτικών μηνιαίων καταβολών με απευθείας χρέωση, του τραπεζικού σας  λογαριασμού ή της πιστωτικής σας κάρτας  (έκδοσης  Εθνικής Τράπεζας).  

Οι τακτικές μηνιαίες καταβολές (*) περιλαμβάνουν:

 • Το ασφάλιστρο βασικής ασφάλισης, το ύψος του οποίου εσείς επιλέγετε (ελάχιστο ποσό €50 και μέγιστο €500).
 • Το ασφάλιστρο για την κάλυψη της Απαλλαγής Πληρωμής  Ασφαλίστρου.

(*) Μαζί με το πρώτο ασφάλιστρο καταβάλλεται εφάπαξ και Δικαίωμα Συμβολαίου €10. Στις τακτικές μηνιαίες καταβολές καθώς και στο Δικαίωμα Συμβολαίου εφαρμόζεται Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου.

Για την ενίσχυση της αποταμιευτικής διαδικασίας, στο πρόγραμμα λειτουργεί αυτόματη αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου σε κάθε ετήσια επέτειο του Ασφαλιστηρίου, η οποία στην παρούσα φάση είναι 3%.

 

Παροχές

 • Εξασφάλιση των δικών σας ανθρώπων: Το  «Παιδικό  ΕΘΝΙΚΗΣ» σάς παρέχει σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα, απαλλαγή από την πληρωμή ασφαλίστρου (μηνιαία καταβολή) μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, προστατεύει και τους δικούς σας ανθρώπους σε περίπτωση απώλειας ζωής, αποδίδοντάς τους το σύνολο των καταβληθέντων ασφαλίστρων της βασικής ασφάλισης και τυχόν μερισμάτων, προσαυξημένο, σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα, με το άθροισμα των υπολειπόμενων καταβολών μέχρι τη λήξη.
 • Σχηματισμός ενός εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη.
 • Δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον ποσών (μερίσματα), τα οποία δεν είναι εγγυημένα και εξαρτώνται από τις αποδόσεις των επενδύσεων.
 • Δυνατότητα επιλογής  καταβολής του εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη, ανάλογα με τις τότε ανάγκες του παιδιού,  υπό μορφή:
  • ​εφάπαξ
  • εγγυημένης μηνιαίας παροχής για ορισμένο χρονικό διάστημα 5 ή 10 ετών.​

 

Έκτακτες καταβολές για την ενίσχυση του προγράμματος

Έχετε τη δυνατότητα ενίσχυσης του προγράμματος με έκτακτες καταβολές μετά την πάροδο έξι μηνών από την έναρξη του προγράμματος και μία φορά ανά ασφαλιστικό έτος (*).

(*) Στις  έκτακτες καταβολές ασφαλίστρου εφαρμόζεται  Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου. Το ποσό της έκτακτης καταβολής είναι ίσο με το καθαρό ετήσιο ασφάλιστρο με ελάχιστο τα €1.000.


 

Μείωση  ασφαλίστρου

Σας παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να προβείτε σε μείωση του ασφαλίστρου μία φορά ετησίως καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  Σημειώνεται ότι  το μειωμένο ασφάλιστρο δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου αποδεκτού ασφαλίστρου κατά την ημερομηνία μείωσης (σήμερα €50).

 

Δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης

Έχετε τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης του συμβολαίου μετά την πληρωμή έξι (6) μηνιαίων δόσεων ασφαλίστρων.  Η συνολική αξία εξαγοράς περιλαμβάνει και τυχόν συσσωρευμένα ανείσπρακτα μερίσματα. Η εγγυημένη αξία του προγράμματος κατ' έτος, αναγράφεται στον Πίνακα Εξαγορών, που παραλαμβάνετε με την Αίτηση Ασφάλισης-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

 

Δυνατότητα  συμμετοχής στα Προγράμματα:

 • Επιδότησης Υγείας  Φροντίδα Νοσηλείας - Κατηγορία ενηλίκων και ανηλίκων με ευνοϊκή τιμολόγηση: 
  • Κατηγορία Ανηλίκων: €141 για την έκδοση Βασικό και €282 για την έκδοση Έξτρα ετησίως
  • Κατηγορία Ενηλίκων: €157 για την έκδοση Βασικό και €314 για την έκδοση Έξτρα ετησίως
 • Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  Πρόληψη για όλους:
  • Πλήρες Πακέτο Ενηλίκων με ευνοϊκή τιμολόγηση, €120 ετησίως
  • Παιδικό Πρόγραμμα με ετήσιο ασφάλιστρο €57
 • Ασφάλιση Οχήματος : Στις ασφαλίσεις Ε.Ι.Χ. (Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης) και  Φ.Ι.Χ. (Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης) Αγροτικής Χρήσης, παρέχεται έκπτωση 10% επί των μικτών ασφαλίστρων, σε επιλεγμένες καλύψεις.
   

Η καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το ενημερωτικό έντυπο που περιγράφεται στο ν. 4364/2016  και το οποίο βρίσκεται στα Καταστήματα. Η ασφάλιση διενεργείται με τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10232, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481, Αθήνα και της Ανώνυμης Εταιρίας Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης «NBG BANCASSURANCE» μέλους του Ομίλου Εταιριών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 288616, Σταδίου 24, 10564 Αθήνα.

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας αναλυτικά για τη λειτουργία του προγράμματος.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα​.

Το προϊόν διατίθεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά στους περιορισμούς που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές.

Δυνατότητες που σας προσφέρει  το πρόγραμμά σας

 • Απλή διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίου για κάλυψη μελλοντικής ανάγκης, με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού ή της πιστωτικής σας κάρτας (έκδοσης Εθνικής Τράπεζας).
 • Εγγυημένη εξελικτική πορεία του προγράμματος ανά έτος, μέσω Πίνακα Εξαγορών, όπου αποτυπώνονται τα ελάχιστα ποσά σε περίπτωση ρευστοποίησης.
 • Αυτόματη ενίσχυση της αποταμίευσης με αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου σε κάθε ετήσια επέτειο του Ασφαλιστηρίου.
 • Ασφαλιστική κάλυψη για την οικονομική ενίσχυση του ανήλικου προσώπου σε περίπτωση απώλειας ζωής του ενήλικου Ασφαλιζόμενου.
 • Ισχυρή ασφαλιστική προστασία για τη διατήρηση του προγράμματος μέχρι τη λήξη του.  
 • Ενίσχυση του προγράμματος με έκτακτες καταβολές.
 • Εναλλακτικοί τρόποι λήψης των χρημάτων στη λήξη του προγράμματος, ανάλογα με τις τότε ανάγκες.
 • Συμμετοχή σε άλλα τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα με ευνοϊκή τιμολόγηση. 

 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις​