Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

​​​​

Το προϊόν ESTIA ΠΡΑΣΙΝΗ αποτελεί ένα πρωτοποριακό στεγαστικό δάνειο το οποίο σας προσφέρει λύσεις τόσο για αγορά ή κατασκευή ενεργειακά αναβαθμισμένης κατοικίας, όσο και για επισκευαστικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο σπίτι σας.

Γιατί ζώντας σε ένα "πράσινο", φιλικό προς το περιβάλλον σπίτι, όχι μόνο εξοικονομείτε σημαντικά ποσά από τα πάγια έξοδά σας (π.χ. έξοδα για θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.), αλλά συμβάλετε αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος , για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.


Το στεγαστικό δάνειο ESTIA ΠΡΑΣΙΝΗ σας προσφέρει:

 • ποσό χρηματοδότησης από €10.000 έως το 100% του οφειλόμενου τιμήματος
       σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου ή του κόστους εκτέλεσης εργασιών
 • μείωση στο περιθώριο επιτοκίου ακόμη και κατά 0,80% (βάσει ενεργειακής κατηγορίας) 
 • έκπτωση 50% στα έξοδα εξέτασης του αιτήματος και έγκρισης δανείου
 • δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
 • ευελιξίες αποπληρωμής για να το προσαρμόσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.


Επιπλέον, με τη συνεπή πληρωμή κάθε δόσης του δανείου σας κερδίζετε πόντους στο πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης go4more.

Η παροχή επιβράβευσης go4more ισχύει για τους κατόχους χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας της Εθνικής Τράπεζας που είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης go4more.

Σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, σας παρέχεται η δυνατότητα για ασφαλιστικές καλύψεις με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο, καθώς και γρήγορες και απλές διαδικασίες:

 • ασφάλιση ακινήτου
 • ασφάλιση Ζωής Δανειολήπτη / Εγγυητή

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις, δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Σκοπός δανείου:

 • αγορά ενεργειακά αναβαθμισμένης κατοικίας με κατάταξη τουλάχιστον
       στην ενεργειακή κατηγορία Β ή Β+
 • ανέγερση/αποπεράτωση ενεργειακά αναβαθμισμένης κατοικίας με κατάταξη
        τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+
 • επισκευή κατοικίας με κατάταξη τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β
        μετά την ολοκλήρωση των εργασιών


Έκπτωση στο επιτόκιο του δανείου:

Η έκπτωση στο επιτόκιο του δανείου παρέχεται με μείωση του περιθωρίου του επιτοκίου, ανάλογα με την ενεργειακή κατηγορία στην οποία ανήκει η κατοικία κατά την αγορά ή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης/αποπεράτωσης ή επισκευής. Η μείωση του περιθωρίου του επιτοκίου κυμαίνεται από 0,20 εκατοστιαίες μονάδες (0,20%) και μπορεί να φτάσει έως 0,80 εκατοστιαίες μονάδες (0,80%).

Έτσι για παράδειγμα, αν το περιθώριο του επιτοκίου του δανείου πριν την έκπτωση είναι 3% και η παρεχόμενη έκπτωση 0,20 εκατοστιαίες μονάδες (0,20%), το περιθώριο θα διαμορφωθεί μετά την έκπτωση σε 2,80%.

Η εφαρμογή της έκπτωσης στο επιτόκιο εξαρτάται από τον σκοπό του δανείου, ως εξής:

 • αγορά κατοικίας: από την πρώτη κιόλας δόση του δανείου
 • ανέγερση/αποπεράτωση κατοικίας: μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και εφόσον
        το δάνειο είναι ενήμερο
 • επισκευή κατοικίας: μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και εφόσον (α) το δάνειο
        είναι ενήμερο και (β) έχει επιτευχθεί αναβάθμιση του ακινήτου κατά μία τουλάχιστον
        ενεργειακή κατηγορία.

 

Εκταμίευση δανείου

Το δάνειο καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του σκοπού του δανείου στις περιπτώσεις ανέγερσης/αποπεράτωσης ή επισκευής.Εξόφληση δανείου

Το δάνειο εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις επί του εκταμιευμένου ποσού. Η καταβολή των δόσεων ξεκινά 1 μήνα μετά τη χορήγηση του δανείου.

Η πληρωμή των δόσεων του δανείου γίνεται αυτόματα μέσω ενός συνδεδεμένου με το δάνειο Λογαριασμού Καταθέσεων που υποδεικνύεται από τον δανειολήπτη και πρέπει να τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.Διάρκεια δανείου

 • αγορά ή ανέγερση/αποπεράτωση κατοικίας: έως 30 έτη
 • επισκευή κατοικίας: έως 15 έτη
εφόσον στη λήξη του δανείου η ηλικία του νεότερου ενεχομένου (δανειολήπτη ή εγγυητή) με ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 75 έτη.Ευελιξίες αποπληρωμής

Μπορείτε να προσαρμόσετε το δάνειο στις ανάγκες σας, επιλέγοντας:

 • αρχική περίοδο καταβολής μόνο τόκων για τα πρώτα 1 ή 2 έτη
 • παράλειψη της πληρωμής μίας δόσης ανά έτος, από το 2ο έτος αποπληρωμής του δανείου.

 

Πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση

Μπορείτε να εξοφλήσετε, μερικά ή ολικά το δάνειό σας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

 

Παροχή εξασφαλίσεων

Για τη χορήγηση του δανείου είναι απαραίτητη η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο επαρκούς διασφαλιστικής αξίας, σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική της Τράπεζας.

Οι σχετικές δαπάνες, οι οποίες αναγράφονται στον πίνακα Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων​, βαρύνουν τον δανειολήπτη.

 

Ασφάλιση ακινήτου

Για την καλύτερη δυνατή προστασία της περιουσίας σας και σε περίπτωση λήψης δανείου με προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του ακινήτου έναντι των βασικότερων κινδύνων που το απειλούν (φωτιά, σεισμός, θραύση-ρήξη σωληνώσεων, διάρρηξη κ.ά.).

Η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει την προστασία του ακινήτου, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο και με γρήγορες και απλές διαδικασίες. Ειδικότερα προσφέρονται:

 • πρόγραμμα ελάχιστων καλύψεων ακινήτου
 • πρόγραμμα ελάχιστων και πρόσθετων καλύψεων ακινήτου
 • πρόγραμμα καλύψεων περιεχομένου.​

 

Ασφάλιση Ζωής Δανειολήπτη / Εγγυητή

Για την ολοκλήρωση της προστασίας του ακινήτου σας, σε περίπτωση που, κατά τη μακρά περίοδο μέχρι την εξόφληση του δανείου σας, απρόβλεπτα γεγονότα (ασθένεια ή ατύχημα) στερήσουν τη ζωή του δανειολήπτη (ή και του εγγυητή), η Εθνική Ασφαλιστική εξοφλεί για λογαριασμό σας το οφειλόμενο υπόλοιπο του δανείου. Εφόσον την επιλέξετε, η παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη  παρέχεται έναντι ιδιαίτερα χαμηλού ασφαλίστρου. 

Η ως άνω ασφάλιση - εφόσον την επιλέξετε - διενεργείται με τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559 Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.:311481. Η Εθνική Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ως ασφαλιστικός πράκτορας, με αριθμό 1028.

 

​Επιτόκια – Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/ και το τιμολόγιο του στεγαστικού δανείου, πατήστε εδώ.


Γενικές πληροφορίες

Για να δείτε το αναλυτικό Έντυπο Γενικών πληροφοριών για τα στεγαστικά δάνεια της Εθνικής Τράπεζας, πατήστε εδώ.

Αίτηση & Δικαιολογητικά

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να ενημερωθείτε από τα εξειδικευμένα στελέχη μας για τα χαρακτηριστικά του δανείου που σας ταιριάζει και να υποβάλλετε την αίτηση χορήγησης δανείου.

Ενημερωθείτε εδώ για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε.

Εάν είστε χρήστης της εφαρμογής i-bank Internet Banking, μπορείτε να υποβάλετε τώρα την αίτησή σας ηλεκτρονικά! Για να ξεκινήσετε αμέσως, πατήστε εδώ.

Με το i-bank Internet Banking μπορείτε να κάνετε τις συναλλαγές σας από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια!
Εάν δεν είστε ακόμη χρήστης του i-bank Internet Banking, ενημερωθείτε εδώ πώς μπορείτε να εγγραφείτε.
Έγκριση & Εκταμίευση

Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθείτε για τους τίτλους και τα σχέδια ακινήτων που χρειάζονται για τον τεχνικό και νομικό έλεγχο του ακινήτου.

Αφού οι έλεγχοι ολοκληρωθούν και όλα έχουν καλώς, θα υπογράψετε τη σύμβαση του δανείου σας και θα ξεκινήσουν οι ενέργειες εγγραφής προσημείωσης υποθήκης.

Η εκταμίευση του δανείου σας πραγματοποιείται στον καταθετικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

Για τις δαπάνες για τη διενέργεια του τεχνικού και νομικού ελέγχου, την έκδοση της δικαστικής απόφασης και την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης, ενημερωθείτε από τον πίνακα Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων.


 

Πληροφορίες & Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και για ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Στελέχη του Καταστήματος συνεργασίας σας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη των Καταστημάτων μας βρίσκονται δίπλα σας και σας στηρίζουν σε κάθε σας βήμα!

Πληρωμή δόσεων

Οι δόσεις του δανείου σας πληρώνονται αυτόματα μέσω ενός συνδεδεμένου με το δάνειο Λογαριασμού Καταθέσεων που πρέπει να τηρείται  στην Εθνική Τράπεζα. 

 

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας αναφορικά με όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το δάνειό σας (όπως άληκτο κεφάλαιο, υπολειπόμενες δόσεις, επιτόκιο εκτοκισμού κ.λπ.) η Τράπεζα σας αποστέλλει σχετικό ειδοποιητήριο σε περιοδική βάση.

Επιπλέον, εάν είστε χρήστης της εφαρμογής i-bank Internet Banking, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bank statements  για να λαμβάνετε μέσω e-mail ειδοποίηση  για την έκδοση των  λογαριασμών του δανείου σας! 

 

Μεταβολή στοιχείων

Μπορείτε να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία εύκολα & γρήγορα μέσω Internet ή Mobile Banking απευθείας μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC ή επιλέγοντας να ανεβάσετε επιβεβαιωτικά έγγραφα.


Στην παρούσα φάση, τα στοιχεία που μπορείτε να ενημερώσετε ηλεκτρονικά είναι τα στοιχεία εισοδήματος, επικοινωνίας, διεύθυνσης και επαγγέλματος.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας για να δηλώσετε οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (ταυτότητα, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.).

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο "Συστηθήκατε; Αν όχι…κάντε το τώρα".