Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 • Είναι υποχρεωτική η ασφάλεια Πυρός-Σεισμού-Ζωής;
  H Εθνική  Τράπεζα βρίσκεται δίπλα σας και μετά την αγορά της κατοικίας σας και σας προσφέρει προγράμματα ασφάλισης, τόσο του ακινήτου όσο και του περιεχομένου του από κινδύνους που απειλούν την ακεραιότητά του (φωτιά, σεισμός κ.λπ). Η παραπάνω ασφάλιση απαιτείται κατά τη μακρά περίοδο αποπληρωμής του στεγαστικού σας δανείου και μπορεί να συνεχιστεί και μετά τη λήξη του δανείου σας. Ωστόσο, η Τράπεζά μας, εξασφαλίζοντας την οικογενειακή στέγη απέναντι σε απρόβλεπτα προβλήματα υγείας, σας προσφέρει, εφόσον εσείς το επιθυμείτε, το ασφαλιστικό πρόγραμμα  "Ασφάλειας ζωής" με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους.
 • Με ποιό τρόπο μπορεί να μειωθεί η δόση του δανείου μου;
  Για να  μειωθεί η δόση του στεγαστικού σας δανείου μπορείτε να επιμηκύνετε υπό προϋποθέσεις τη διάρκειά του, να επιλέξετε περίοδο καταβολής απλών τόκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή να αποπληρώσετε μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου σας.  
 • Μπορώ να μεταφέρω την προσημείωση υποθήκης του χρηματοδοτημένου από την Τράπεζά σας ακινήτου, σε άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας μου;
  Είναι δυνατή η εγγραφή νέας  προσημείωσης υποθήκης σε άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας σας, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με την  πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Οι δαπάνες για την άρση της παλαιάς προσημείωσης υποθήκης και εγγραφή της νέας προσημείωσης υποθήκης βαρύνουν τον δανειολήπτη.
 • Μπορώ να άρω την προσημείωση από το ακίνητό μου και να βάλω ως ενέχυρο καταθέσεις ή κινητές αξίες;
  Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή εξασφάλισης του στεγαστικού σας δανείου, υπό προϋποθέσεις και σύμφωνα με την εκάστοτε πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας. Τα τυχόν έξοδα που θα προκύψουν βαρύνουν τον δανειολήπτη.

 

 

 

.