Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Φωτοβολταϊκό Σπίτι

Η Εθνική Τράπεζα, μέσω μιας πληθώρας οικολογικών λύσεων που σας προσφέρει, σας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλετε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, κερδίζοντας ταυτόχρονα ένα σημαντικό συμπλήρωμα εισοδήματος κάθε χρόνο.

 

Ειδικότερα, με το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων» (ΦΕΚ 1079/Β/04-06-2009 και 2317/Β/10-08-2012) σας παρέχεται η δυνατότητα να εγκαταστήσετε Φωτοβολταϊκό Σύστημα συνολικής ισχύος μέχρι 10 kWp στη σκεπή ή την ταράτσα του σπιτιού σας, ενώ παράλληλα γίνεστε προμηθευτής της ΔΕΗ η οποία αγοράζει από εσάς την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

 

Έτσι, εκτός της  ενεργούς συμβολής σας στην προστασία του περιβάλλοντος, αποκομίζετε σημαντικό οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας και εξασφαλίζετε ένα επιπλέον σταθερό ετήσιο εισόδημα!

 

Όσο για τη χρηματοδότηση; Ανακαλύψτε σήμερα κιόλας το δάνειο Φωτοβολταϊκό Σπίτι της Εθνικής Τράπεζας για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος, με το οποίο απολαμβάνετε:

 • δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι και του 100% του συνολικού κόστους προμήθειας και εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, χωρίς εκχώρηση της σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ
 • μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
 • ιδιαίτερα προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο
 • μηδενικά έξοδα.

Μην περιμένετε άλλο… επωφεληθείτε οικονομικά, δρώντας οικολογικά!

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Σκοπός
Το δάνειο Φωτοβολταϊκό Σπίτι είναι ένα ειδικό δάνειο επισκευαστικού χαρακτήρα για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε ταράτσα ή/και στέγη κατοικίας, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων συνολικής ισχύος μέχρι 10 kWp (ΦΕΚ 1079/Β/04-06-2009 και 2317/Β/10-08-2012).

 

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και ατομικό εισόδημα που δηλώνεται στην Ελλάδα.

 

Ποσό δανείου

Έως το 100% των δαπανών που αφορούν στον σκοπό του δανείου, από €1.500 έως και €40.000.

Στο ποσό του δανείου μπορούν να συμπεριληφθούν επίσης:

 • η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα, η ύπαρξη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • η δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ.

 

Διάρκεια

Από 36 έως 120 μήνες

 

Εξασφαλίσεις
Σε περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις, οι όροι χρηματοδότησης είναι ακόμη ευνοϊκότεροι:

 • ποσό δανείου από €15.000 έως και €50.000
 • διάρκεια από 36 έως 180 μήνες
 • μειωμένο επιτόκιο.

 

Οι αποδεκτές εξασφαλίσεις είναι:

 • εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητο που εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό Σύστημα
 • καταθέσεις σε ευρώ.

 

Ασφαλιστική κάλυψη

Η λειτουργία της Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτεται ασφαλιστικά για όλη τη διάρκεια ισχύος του δανείου.

 

Δυνατότητα προκαταβολής

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκταμίευσης σε δύο δόσεις:

 • στην πρώτη δόση μπορεί να εκταμιευθεί ποσό μέχρι το 30% του χορηγούμενου ποσού πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
 • στη δεύτερη δόση εκταμιεύεται το υπόλοιπο ποσό με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται μόνο εφόσον επιλεγεί το δάνειο Φωτοβολταϊκό Σπίτι με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

 

Τρόπος αποπληρωμής

Το δάνειο Φωτοβολταϊκό Σπίτι εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με αυτόματη χρέωση ενός λογαριασμού καταθέσεών σας.

 

Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, για να μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά την πληρωμή των μηνιαίων καταβολών του δανείου σας, σε περίοδο που δεν μπορείτε να εργασθείτε προσωρινά, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν είστε μισθωτός και εργάζεστε με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα, το πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
 • Εάν είστε δημόσιος υπάλληλος, προσωρινά εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας, το πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση νοσηλείας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Επιπλέον, σας εξασφαλίζει την αποπληρωμή του άληκτου κεφαλαίου του δανείου σας (μέχρι ένα ανώτατο ποσό ανάλογα με τη διάρκειά του) σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα.

 

Όλες οι πιο πάνω καλύψεις παρέχονται με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και σύντομες διαδικασίες, αρκεί να επιλέξετε το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης του δανείου σας.

 

Η δυνατότητα επιλογής Προγράμματος Προστασίας Πληρωμών παρέχεται μόνο στην περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης.

 

Επιτόκιο - Δαπάνες

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/και το τιμολόγιο του προϊόντος, πατήστε εδώ

 

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης

Για να ενημερωθείτε για το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), πατήστε εδώ​.

 

Υπόδειγμα Βασικής Σύμβασης

Για να δείτε το υπόδειγμα της σύμβασης του δανείου Φωτοβολταϊκό Σπίτι με εμπράγματες εξασφαλίσεις, πατήστε εδώ.

Υποβάλλετε σήμερα κιόλας την αίτηση χορήγησης του δανείου σας μέσω του πλησιέστερου Καταστήματός μας.

Για να μπορείτε να κάνετε χρήση της δυνατότητας προκαταβολής (μόνο εφόσον επιλεγεί το δάνειο Φωτοβολταϊκό Σπίτι με εμπράγματες εξασφαλίσεις), θα πρέπει να το δηλώσετε κατά την υποβολή της αίτησης.

 

Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας
 • έγγραφη εκτίμηση κόστους για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος και τις τυχόν δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα
 • προϋπολογισμός για τις δαπάνες σύνδεσης με τη ΔΕΗ (εφόσον επιθυμείτε να ενσωματώσετε τις δαπάνες αυτές στο ποσό χρηματοδότησης).

 

Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπρόσθετα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έκβασή της. Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα κληθείτε για την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον:

1. Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ

2. Σύμβαση Συμψηφισμού με τη ΔΕΗ

3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ πελάτη και εγκαταστάτη ή υπογεγραμμένο έντυπο παραγγελίας εξοπλισμού

4. Αποδεικτικό είσπραξης τυχόν προκαταβολής στον εγκαταστάτη

5. Παραστατικό δαπανών σύνδεσης από τη ΔΕΗ

6. Εγγυήσεις εγκαταστάτη (καλής λειτουργίας - εξοπλισμού τουλάχιστον πενταετής και ενεργειακής απόδοσης συστήματος)

7. Πιστοποίηση ενεργοποίησης σύνδεσης από ΔΕΗ

8. Παραστατικά πώλησης/παροχής υπηρεσιών (εξοφλητικά τιμολόγια ή επί πιστώσει τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις)

9. Αποδεικτικό Ασφάλισης Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Σε περίπτωση που κάνετε χρήση της δυνατότητας τμηματικής εκταμίευσης, τα δικαιολογητικά 1 έως και 5 προσκομίζονται για την εκταμίευση της πρώτης δόσης (προκαταβολή έως το 30% του χορηγούμενου ποσού).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματά μας ή καλέστε τον αριθμό 181818.

 

Πληρωμή δόσεων

Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξή τους.

 

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει κάθε μήνα αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό της επόμενης μηνιαίας δόσης.

 

Μη έγκαιρη παραλαβή ειδοποιητηρίου

Το ειδοποιητήριο αποστέλλεται κάθε μήνα στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας για εξωγενείς λόγους που η Τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η δόση θα εισπραχθεί όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κατάστημα συνεργασίας σας.

 

Καθυστέρηση πληρωμής δόσης δανείου

Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την τακτοποίηση της δόσης σας το συντομότερο δυνατό.

Η μη πληρωμή της δόσης σας επιφέρει την επιβολή τόκων υπερημερίας για το διάστημα που αυτή παραμένει απλήρωτη ενώ συνιστά δείγμα μη καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς. Ακόμη, ενδέχεται η σύμβαση του δανείου σας να προβλέπει επιπλέον κυρώσεις.

 

Αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου

Για να αλλάξετε τον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου σας, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας, προκειμένου να δηλώσετε το λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξη των δόσεων του δανείου σας.

 

Μεταβολή επιτοκίου

Το επιτόκιο του δανείου σας είναι κυμαινόμενο και προσδιορίζεται με βάση το Euribor διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας τριών μηνών (επιτοκιακός δείκτης αναφοράς), στρογγυλοποιημένο στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία, όπως διαμορφώνεται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της εκταμίευσης. Στη συνέχεια, θα μεταβάλλεται την τελευταία ημέρα κάθε τριμήνου από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

 

Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών

Μπορείτε να αποκτήσετε τις καλύψεις που παρέχει το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών, εφόσον το επιλέξετε κατά την υποβολή της αίτησης και μόνο στην περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης του δανείου.

 

Πρόωρη εξόφληση

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Κατάστημα χορήγησης του δανείου σας και να καταβάλλετε οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε για μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας νωρίτερα από τη λήξη του, χωρίς καμία επιβάρυνση!

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο «Συστηθήκατε; Εάν όχι… κάντε το τώρα».