Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της διαχρονικής και έμπρακτης υποστήριξης των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, υποδέχεται αιτήματα των ενδιαφερομένων για ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

 

Είστε ιδιοκτήτης κατοικίας που βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των €2.100/τ.μ. και επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κατασκευαστικές παρεμβάσεις προκειμένου να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας;

 

Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», χάρη στο οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας με:

 • επιδότηση επιτοκίου κατά 100%
 • επιχορήγηση του προϋπολογισμού έως και 70%
 • κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • κάλυψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου

 

Επιλέγοντας την Εθνική Τράπεζα επωφελείστε των κινήτρων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» ενώ παράλληλα:

 • απολαμβάνετε υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες και
 • αποφεύγετε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 

Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια.

Για να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των Καταστημάτων μας.

 

Μην περιμένετε άλλο… επωφεληθείτε οικονομικά, δρώντας οικολογικά!

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

 

 

Επιλέξιμες κατοικίες - Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Δυνατότητα χρηματοδότησης παρέχεται για μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου που ικανοποιεί κατ’ αρχάς τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:

 • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των €2.100 ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/12/2009.
 • Φέρει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει οικοδομική άδεια θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προς χρηματοδότηση προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον») δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €15.000 ανά ιδιοκτησία.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»  έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και
 • πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1, Α2 ή Β.

 

Εισοδηματικά κριτήρια - Κίνητρα

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων, η ένταξη στις οποίες γίνεται βάσει του εισοδήματος των ωφελουμένων:

 

Ωφελούμενοι - Κίνητρα Κατηγορίας Α1: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα €12.000 ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα €20.000.
Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

 

Ωφελούμενοι - Κίνητρα Κατηγορίας Α2: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €12.000 και δεν ξεπερνά τα €40.000 ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €20.000 και δεν ξεπερνά τα €60.000.
Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

 

Ωφελούμενοι - Κίνητρα Κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €40.000 και δεν ξεπερνά τα €60.000 ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €60.000 και δεν ξεπερνά τα €80.000.
Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

 

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και για την καταβολή των κινήτρων απαιτείται η διενέργεια δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και της επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος.

Επιπλέον, με την ίδια προϋπόθεση καλύπτεται και δαπάνη για την αμοιβή συμβούλου, μέχρι του ποσού των €250 ανά επιμέρους αίτηση (πλέον Φ.Π.Α.).


Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των ως άνω κινήτρων είναι η επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος, ο οποίος συνίσταται στην αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

 

Χαρακτηριστικά δανείου

 • Ποσό δανείου:
                Για την Κατηγορία Ωφελουμένων Α1: έως €4.500
                Για την Κατηγορία Ωφελουμένων Α2: έως €9.750
                Για την Κατηγορία Ωφελουμένων Β: έως €12.750
 • Επιτόκιο:
  Σταθερό 4,93%, επιδοτούμενο κατά 100%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75
 • Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη
 • Δυνατότητα επιλογής περιόδου χάριτος ενός (1) έτους, κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται μηνιαίως μόνο τόκοι
 • Δυνατότητα προκαταβολής: 70% επί του ποσού του δανείου
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου.

 

Υπόδειγμα Βασικής Σύμβασης

Για να δείτε το υπόδειγμα της σύμβασης του δανείου Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον, πατήστε εδώ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος  «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»: http://exoikonomisi.ypeka.gr/ ή να τηλεφωνήσετε στο 210 69 69 813.

 

 

Τα βασικά βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον” είναι τα ακόλουθα:

 

ΒΗΜΑ 1:

Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας κατοικίας και εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας από την Εθνική Τράπεζα.

 

Υποβάλλετε σήμερα κιόλας την αίτηση χορήγησης του δανείου σας:

 • μέσω του πλησιέστερου Καταστήματός μας
 • τηλεφωνικά, μέσω του Contact Center της Εθνικής Τράπεζας, καλώντας τον αριθμό 181818 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 16:00

 

Τα βασικά δικαιολογητικά για την αίτηση χορήγησης δανείου που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπρόσθετα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έκβασή της.

 

ΒΗΜΑ 2:

Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης - Επιλογή παρεμβάσεων.

 

ΒΗΜΑ3:

Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και δικαιολογητικών στο Κατάστημα της Τράπεζας.

 

ΒΗΜΑ 4:

Έγκριση αίτησης ενδιαφερόμενου (ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» από ΕΤΕΑΝ) – Υπογραφή δανειακής σύμβασης – Εκταμίευση προκαταβολής.

 

ΒΗΜΑ 5:

Υλοποίηση παρεμβάσεων.

 

ΒΗΜΑ 6:

Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση, έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

 

ΒΗΜΑ 7:

Προσκόμιση δικαιολογητικών στην Τράπεζα για την καταβολή κινήτρων – Εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματά μας ή καλέστε τον αριθμό 181818.

Πληρωμή δόσεων

Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξή τους.

 

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει κάθε τρίμηνο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό των επόμενων μηνιαίων δόσεων.

 

Μη έγκαιρη παραλαβή ειδοποιητηρίου

Το ειδοποιητήριο αποστέλλεται κάθε τρίμηνο στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας για εξωγενείς λόγους που η Τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η δόση θα εισπραχθεί όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κατάστημα συνεργασίας σας.

 

Καθυστέρηση πληρωμής δόσης δανείου

Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την τακτοποίηση της δόσης σας το συντομότερο δυνατό.

Η μη πληρωμή της δόσης σας επιφέρει την επιβολή τόκων υπερημερίας για το διάστημα που αυτή παραμένει απλήρωτη ενώ συνιστά δείγμα μη καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς. Ακόμη, ενδέχεται η σύμβαση του δανείου σας να προβλέπει επιπλέον κυρώσεις.

                                                        

Αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου

Για να αλλάξετε τον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου σας, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας, προκειμένου να δηλώσετε το λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξη των δόσεων του δανείου σας.

 

Πρόωρη εξόφληση

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Κατάστημα χορήγησης του δανείου σας και να καταβάλλετε οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε για μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας νωρίτερα από τη λήξη του, χωρίς καμία επιβάρυνση!

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο «Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα».