Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Νέα Προθεσμιακή 4=6

Για σας που έχετε στη διάθεσή σας μετρητά και θέλετε να συνδυάσετε την ασφαλή τοποθέτησή τους σε μία προθεσμιακή κατάθεση με ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τη Νέα Προθεσμιακή 4=6.   

Η Νέα Προθεσμιακή 4=6 είναι προθεσμιακή κατάθεση μετρητών σε ευρώ που απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και σας παρέχει:

 • τετράμηνη διάρκεια
 • μηνιαία καταβολή τόκων
 • δώρο τους τόκους 2 επιπλέον μηνών στη λήξη της
 • πόντους go4more
Το προϊόν διατίθεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά στους περιορισμούς που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές.

Η Νέα Προθεσμιακή 4=6 δίνει αξία στα χρήματά σας, καθώς σας προσφέρει ασφάλεια στα μετρητά σας, μηνιαία καταβολή τόκων και δώρο τους τόκους 2 επιπλέον μηνών στο τέλος του τετραμήνου.  

 • Δικαιούχοι: H Νέα Προθεσμιακή 4=6 προσφέρεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν μετρητά σε ευρώ και έχουν δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού βάσει του ισχύοντος πλαισίου «περί περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων…» (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 - ΦΕΚ Α' 84/18.7.2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • Ελάχιστο ποσό κατάθεσης: € 5.000
   
 • Μέγιστο ποσό κατάθεσης: Χωρίς περιορισμό.
   
 • Διάρκεια: 4 μήνες.
   
 • Επιτόκιο: Καθορίζεται με βάση το ποσό της κατάθεσης και διατηρείται σταθερό για όλη τη διάρκειά της. Σχετική ενημέρωση παρέχεται από τα αρμόδια Στελέχη των Καταστημάτων της Τράπεζας.
 • Ονομαστικό αποδεικτικό κατάθεσης
 • Καταβολή τόκων: Κάθε μήνα (συνολικά 4 καταβολές).
 • Δώρο στη λήξη: Στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης καταβάλλονται ως δώρο οι τόκοι 2 επιπλέον μηνών (το 50% του συνόλου των μηνιαίων τόκων της). Δεν καταβάλλεται δώρο  σε περίπτωση πρόωρης ολικής εξόφλησης της κατάθεσης.
 • Αυτόματη μεταφορά  τόκων και δώρου στο λογαριασμό εξυπηρέτησης ή απόδοσης τόκων.
 • Δυνατότητα ενεχυρίασης / δέσμευσης της κατάθεσης για λήψη πιστοδότησης ή συμμετοχή σε δημόσια εγγραφή.

 

Για να δείτε το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης και το Υπόδειγμα Σύμβασης πατήστε εδώ.

Για να ανοίξετε τη Νέα Προθεσμιακή 4=6  θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας, όπου θα ενημερωθείτε ειδικότερα για τα χαρακτηριστικά και τα επιτόκια της κατάθεσης.

Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.

Ενημερωθείτε για τα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον για να πιστοποιήσετε τα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.), με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, από τo ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι ...κάντε το τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας και να συνδεθείτε με εκπρόσωπό μας, καλώντας στο 181818 από την Ελλάδα ή στο +30 210 48 48 484 από το εξωτερικό.

 • Διενέργεια συναλλαγών: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές που αφορούν την προθεσμιακή σας κατάθεση μέσω των Καταστημάτων μας.  
 • Ενημέρωση για υπόλοιπα και κινήσεις: Σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας, αλλά και μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking για τα αναλυτικά στοιχεία της προθεσμιακή σας κατάθεσης. Επίσης, ενημέρωση για τις κινήσεις του λογαριασμού εξυπηρέτησης μέσω i-bank Internet /Phone /Mobile Banking.
 • Δυνατότητα προσθήκης /αφαίρεσης δικαιούχων παρέχεται μόνο στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού εξυπηρέτησης).
 • Μεταβολή στοιχείων: Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κλπ) με μια επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από το ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι ...κάντε το τώρα.