Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα

Αν θέλετε οι αποταμιεύσεις σας σε ξένο νόμισμα  να έχουν υψηλές, και μάλιστα εγγυημένες, αποδόσεις... αρκεί, απλά, να επιλέξετε έναν ή περισσότερους από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς καταθέσεων σε ξένο νόμισμα που σας προσφέρουμε για μεγαλύτερη απόδοση, άνεση και ευελιξία στις επενδυτικές σας επιλογές.

Με την προθεσμιακή κατάθεση σε ξένο νόμισμα απολαμβάνετε ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων σας με ελκυστική απόδοση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Δικαιούχοι

Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα προσφέρονται σε:

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε μορφής και
 • Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 

Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης

Το ελάχιστο ποσό για το άνοιγμα προθεσμιακής κατάθεσης καθορίζεται ανά νόμισμα.

 

Νόμισμα

Μπορείτε να επιλέξετε να ανοίξετε προθεσμιακό λογαριασμό σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω νομίσματα:

 • Δολάριο Η.Π.Α. (USD)
 • Φράγκο Ελβετίας (CHF)
 • Λίρα Μ. Βρετανίας (GBP)
 • Κορώνα Σουηδίας (SEK)
 • Κορώνα Νορβηγίας (NOK)
 • Κορώνα Δανίας (DKK)
 • Δολάριο Καναδά (CAD)
 • Δολάριο Αυστραλίας (AUD)
 • Γιέν Ιαπωνίας (JPY)
 • Λίρα Τουρκίας (TRY)

 

Παροχές

Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα που συνδυάζουν την ασφάλεια με τις υψηλές αποδόσεις, σας προσφέρουν:

 • δυνατότητα επιλογής διάρκειας κατάθεσης από 1 έως 365 ημέρες
 • ανταγωνιστικό επιτόκιο που
  • καθορίζεται ανάλογα με το νόμισμα, το ύψος του κεφαλαίου και τη χρονική διάρκεια της κατάθεσης
  • παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης προφυλάσσοντάς την από πιθανή πτώση των επιτοκίων
  • είναι διαπραγματεύσιμο (από συγκεκριμένο για κάθε νόμισμα ύψος ποσού και άνω)
 • δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης, που σας εξασφαλίζει πολύτιμο χρόνο περιορίζοντας τις μετακινήσεις σας
 • αυτόματη μεταφορά των τόκων σε συνδεδεμένο λογαριασμό καταθέσεων πρώτης ζήτησης επιλογής σας (ταμιευτηρίου, τρεχούμενο ή όψεως)
 • δυνατότητα πρόσθετης κατάθεσης στη λήξη της προθεσμίας
 • δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα), χωρίς να απαιτείται η εξόφληση του λογαριασμού και το άνοιγμα νέου
 • δυνατότητα εκχώρησης της κατάθεσης σε περίπτωση δανειοδότησης ή συμμετοχής σε δημόσια εγγραφή
 • ονομαστικό αποδεικτικό κατάθεσης
 • μηδενικά έξοδα διαχείρισης
 • εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματα της Τράπεζας

 

Επιτόκια

Για να ενημερωθείτε για τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.

 

Προσυμβατική Ενημέρωση και Σύμβαση

Για να δείτε  το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης και το Υπόδειγμα  Σύμβασης του προϊόντος πατήστε εδώ.

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή τηλεφωνήστε μας από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στο +30 210 48 48 484  και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.

Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα για τα Νομικά πρόσωπα.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.

Δυνατότητες που σας προσφέρει η προθεσμιακή κατάθεση

Ασφαλής τοποθέτηση των χρημάτων σας με ελκυστική απόδοση.

 

Διενέργεια συναλλαγών                                            

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές που αφορούν την προθεσμιακή σας κατάθεση μέσω των Καταστημάτων μας.                    

 

Ενημέρωση για υπόλοιπα & κινήσεις  

Δυνατότητα ενημέρωσης από οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα.