Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Μισθοδοτικός Plus

​​

Ο Μισθοδοτικός Plus, ο λογαριασμός μισθοδοσίας της Εθνικής Τράπεζας για συνταξιούχους ή μισθωτούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους που θα καλύψει απόλυτα κάθε σας ανάγκη και θα αναβαθμίσει την τραπεζική σας σχέση!

Με το Μισθοδοτικό Plus έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς το είδος του λογαριασμού (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) στον οποίο θα κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξή σας και να απολαμβάνετε, για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη:

 • Απόδοση από το 1ο κιόλας ευρώ της κατάθεσής σας, ανεξάρτητα από τη μορφή λογαριασμού που θα επιλέξετε
 • Ευνοϊκό επιτόκιο και δωρεάν συνδρομή στις Πιστωτικές Κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού
 • Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft) από τον τρεχούμενο λογαριασμό με πιστωτικό όριο έως €10.000, και μάλιστα με ευνοϊκό επιτόκιο
 • Έκπτωση στο εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο βασικών Καταναλωτικών Δανείων
 • Ευνοϊκό περιθώριο επιτοκίου στα μη επιδοτούμενα Στεγαστικά Δάνεια
 • Δυνατότητα συμμετοχής στα Προγράμματα Ασφάλειας και Φροντίδας της Εθνικής Τράπεζας, Φροντίδα Νοσηλείας, Πρόληψη για όλους και Ασφάλιση Οχήματος, με ευνοϊκή τιμολόγηση.

Επιπλέον των παροχών που προσφέρει σε εσάς αλλά και στους συνδικαιούχους του λογαριασμού, ο Μισθοδοτικός Plus είναι ένα μοναδικό διαχειριστικό εργαλείο με το οποίο μπορείτε να εξυπηρετείτε κάθε τραπεζική σας συναλλαγή.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Δικαιούχοι

Μισθωτοί εν ενεργεία ή συνταξιούχοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.  

 

Παροχές

 Ισχύουν για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη:

PLUS στην απόδοση των χρημάτων σας

Απόδοση από το 1ο ευρώ της κατάθεσής σας, ανεξάρτητα από τη μορφή λογαριασμού που θα επιλέξετε – λογαριασμό ταμιευτηρίου με βιβλιάριο καταθέσεων ή τρεχούμενο. Ο Μισθοδοτικός Plus είναι έντοκος λογαριασμός ανεξάρτητα από το ποσό που περιέχει.

 

PLUS στη ρευστότητά σας

 • Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft) για τους τρεχούμενους λογαριασμούς με δυνατότητα έγκρισης πιστωτικού ορίου έως 5 μηνιαίες αποδοχές με ανώτατο ποσό τα €10.000 και έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο
 • Έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο του προϊόντος συγκέντρωσης οφειλών  Άρση Βαρών οφειλών ΕΤΕ  (χωρίς εξασφαλίσεις)
 • Έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου Ανταπόδοση
 •  Έκπτωση 1 μονάδας στα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια αγορών και αναλήψεων μετρητών των πιστωτικών καρτών go MasterCard, go gold MasterCard, go VISA και δωρεάν συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού.

 

PLUS στην κάλυψη των στεγαστικών σας αναγκών

 • Έκπτωση 30% στην εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο αιτήματος και έγκρισης δανείου
 • Δυνατότητα λήψης στεγαστικού δανείου με ευνοϊκό περιθώριο επιτοκίου.

 

PLUS στην ασφάλεια και φροντίδα

Δυνατότητα  συμμετοχής στα Προγράμματα:

 • Επιδότησης Υγείας Φροντίδα Νοσηλείας - Κατηγορία ενηλίκων και ανηλίκων με ευνοϊκή τιμολόγηση:
  • Κατηγορία Ανηλίκων: €141 για την έκδοση Βασικό και €282 για την έκδοση Έξτρα ετησίως
  • Κατηγορία Ενηλίκων: €157 για την έκδοση Βασικό και €314 για την έκδοση Έξτρα ετησίως
 • Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πρόληψη για όλους:
  • Πλήρες Πακέτο Ενηλίκων με ευνοϊκή τιμολόγηση, €120 ετησίως
  • Παιδικό Πρόγραμμα με ετήσιο ασφάλιστρο €57
 • Ασφάλιση  Οχήματος : Στις ασφαλίσεις Ε.Ι.Χ. (Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης) και  Φ.Ι.Χ. (Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης) Αγροτικής Χρήσης, παρέχεται έκπτωση 10%* επί των μικτών ασφαλίστρων, σε επιλεγμένες καλύψεις.

* Το ποσοστό έκπτωσης για τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα ενεργοποιηθούν και εξοφληθούν  έως την 29/12/2017 ανέρχεται σε  16%.

Το αυξημένο ποσοστό έκπτωσης θα εφαρμόζεται έως την πρώτη ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,  ανεξάρτητα από την επιλογή του τρόπου εξόφλησης  των ασφαλίστρων (ετήσιος / εξάμηνος / τρίμηνος). Μετά την πρώτη ετήσια ανανέωση, το  ποσοστό  έκπτωσης θα επανέρχεται στο 10%, ποσοστό που ίσχυε πριν από την παρούσα προωθητική ενέργεια.

 

PLUS στην ευκολία σας

 • Δυνατότητα δωρεάν αυτόματης πληρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) με χρέωση του λογαριασμού σας, μέσω πάγιων εντολών, για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη
 • Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, ασφαλίστρων ή συνδρομών μέσω πάγιας εντολής
 • Δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς δικούς σας ή τρίτων που τηρούνται στην Τράπεζά μας μέσω πάγιων εντολών, για κάλυψη των τακτικών υποχρεώσεών σας (π.χ. ενοίκιο, δίδακτρα)
 • Δυνατότητα σύνδεσης του λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια για την αυτόματη  εξόφληση των δόσεων
 • Δυνατότητα χρήσης του λογαριασμού σας για την πραγματοποίηση συναλλαγών σε επενδυτικά προϊόντα
 • Ενημέρωση για την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού σας:
  • Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι τρεχούμενος με δωρεάν τριμηνιαία αποστολή αντιγράφου κίνησης (statement) προς τη διεύθυνση επικοινωνίας σας ή στο Κατάστημα τήρησης  του λογαριασμού
  • Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι ταμιευτηρίου, με την ενημέρωση του βιβλιαρίου, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας
 • Στους τρεχούμενους λογαριασμούς, δυνατότητα λήψης μηνιαίου αντιγράφου κίνησης:
  • μέσω της υπηρεσίας Internet Banking (i-statement): δωρεάν
  • στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού: δωρεάν
  • στη διεύθυνση επικοινωνίας σας: με χρέωση
 • Δυνατότητα λήψης τακτικού ημερήσιου αντιγράφου κίνησης στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού, με χρέωση
 • Δωρεάν ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο μέσω:
  • της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank Internet Banking για την κίνηση τριών τελευταίων μηνών του λογαριασμού σας
  • του δικτύου i-bank ATM της Εθνικής Τράπεζας (αφορά τις 7 τελευταίες κινήσεις του λογαριασμού σας).

 

PLUS στην 24ωρη τραπεζική σας εξυπηρέτηση

 • Άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή, άνετα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας τη χρεωστική κάρτα ΕΘΝΟCASH PLUS για:
  • συναλλαγές μέσω του εκτεταμένου δικτύου i-bank ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και του δικτύου ATM των άλλων τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις επιχειρήσεις που φέρουν το σήμα Maestro στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • αγορές στο διαδίκτυο σε εμπόρους πιστοποιημένους στην Υπηρεσία Ασφαλών Συναλλαγών MasterCard SecureCode, με άμεση χρέωση του καταθετικού σας λογαριασμο
 • Πρόσβαση στα εναλλακτικά δίκτυα i-bank InternetPhone και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης για το λογαριασμό σας και πραγματοποίησης των συναλλαγών σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet, Phone και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας ανέξοδα ή με πολύ χαμηλές προμήθειες, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. 

Και ακόμα…

 • Δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών (μόνο στους τρεχούμενους λογαριασμούς), εφόσον τηρούνται οι νόμιμες και πραγματικές προϋποθέσεις φερεγγυότητας

 

PLUS στα «προνόμια»

Τα προνόμια του Μισθοδοτικού Plus ισχύουν για όλους τους συνδικαιούχους του λογαριασμού σας!

Οι παροχές – ευνοϊκοί όροι στα προϊόντα / υπηρεσίες: δάνεια καταναλωτικής / κτηματικής πίστης, κάρτες, δυνατότητα εξόφλησης λογ/σμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ μέσω πάγιας εντολής, πρόγραμμα Φροντίδα Νοσηλείας, πρόγραμμα Πρόληψη για όλους, πρόγραμμα Ασφάλιση Οχήματος, χορήγηση μπλοκ επιταγών, προσφέρονται τόσο στον μισθοδοτούμενο όσο και στους συνδικαιούχους του λογαριασμού Μισθοδοτικός Plus για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη.

 

Επιτόκια – Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα επιτόκια ή/και το τιμολόγιο των λογαριασμών καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας πατήστε εδώ.

 

Προσυμβατική Ενημέρωση και Σύμβαση

Για να δείτε το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης και το Υπόδειγμα Σύμβασης του προϊόντος, πατήστε εδώ.

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή τηλεφωνήστε μας στο 181818 από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο +30 210 48 48 484 αν βρίσκεστε στο εξωτερικό για περισσότερες πληροφορίες.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι... κάντε το τώρα.

Δυνατότητες που σας προσφέρει ο καταθετικός λογαριασμός σας

Ο Μισθοδοτικός Plus είναι ένας λογαριασμός μισθοδοσίας που σας προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων ενός καταθετικού λογαριασμού με πολλές πιστωτικές και συναλλακτικές διευκολύνσεις. Έτσι, για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη, απολαμβάνετε μια σειρά από προνόμια, όπως:

 • προνομιακά επιτόκια καταθέσεων και δανείων
 • καλύτερους τιμολογιακούς όρους για τις υπηρεσίες που παρέχει η Τράπεζά μας.

 

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξυπηρέτησή σας

 

Μπλοκ επιταγών           

Δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών (μόνο στους τρεχούμενους λογαριασμούς), εφόσον τηρούνται οι νόμιμες και πραγματικές προϋποθέσεις φερεγγυότητας. Αίτηση χορήγησης μπλοκ επιταγών μπορείτε να υποβάλετε στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού σας ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet και Phone Banking της Εθνικής Τράπεζας.

 

Διενέργεια συναλλαγών                                            

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας μέσω:

                                               

Ενημέρωση για υπόλοιπα & κινήσεις  

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις του λογαριασμού σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ενημέρωση για την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού σας:
  • Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι τρεχούμενος με δωρεάν τριμηνιαία αποστολή αντιγράφου κίνησης (statement) προς τη διεύθυνση επικοινωνίας σας ή στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού
  • Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι ταμιευτηρίου, με την ενημέρωση του βιβλιαρίου, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας
 • Στους τρεχούμενους λογαριασμούς, δυνατότητα λήψης μηνιαίου αντιγράφου κίνησης:
  • μέσω της εφαρμογής Internet Banking (i-statement): δωρεάν
  • στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού: δωρεάν
  • στη διεύθυνση επικοινωνίας σας: με χρέωση
 • Δυνατότητα λήψης τακτικού ημερήσιου αντιγράφου κίνησης στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού, με χρέωση
 • Δωρεάν ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο μέσω:
  • της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank Internet Banking για την κίνηση των τριών τελευταίων μηνών του λογαριασμού σας
  • του δικτύου i-bank ATM της Εθνικής Τράπεζας (αφορά τις 7 τελευταίες κινήσεις του λογαριασμού σας).

 

Μεταβολή στοιχείων

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) θα πρέπει να τη δηλώσετε άμεσα σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι... κάντε το τώρα.