Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Μισθοδοτικός Plus

​​

Ο Μισθοδοτικός Plus*, ο λογαριασμός μισθοδοσίας της Εθνικής Τράπεζας για συνταξιούχους ή μισθωτούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους που θα καλύψει απόλυτα κάθε σας ανάγκη και θα αναβαθμίσει την τραπεζική σας σχέση!

Με το Μισθοδοτικό Plus έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς το είδος του λογαριασμού (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) στον οποίο θα κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξή σας και να απολαμβάνετε, για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη:

 • Απόδοση από το 1ο κιόλας ευρώ της κατάθεσής σας, ανεξάρτητα από τη μορφή λογαριασμού που θα επιλέξετε
 • Ευνοϊκό επιτόκιο και δωρεάν συνδρομή στις Πιστωτικές Κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού
 • Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft) από τον τρεχούμενο λογαριασμό με πιστωτικό όριο έως €10.000, και μάλιστα με ευνοϊκό επιτόκιο
 • Έκπτωση στο εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο βασικών Καταναλωτικών Δανείων
 • Δυνατότητα συμμετοχής στα Προγράμματα Ασφάλειας και Φροντίδας της Εθνικής Τράπεζας, Φροντίδα Νοσηλείας και Ασφάλιση Οχήματος, με ευνοϊκή τιμολόγηση.

Επιπλέον των παροχών που προσφέρει σε εσάς αλλά και στους συνδικαιούχους του λογαριασμού, ο Μισθοδοτικός Plus είναι ένα μοναδικό διαχειριστικό εργαλείο με το οποίο μπορείτε να εξυπηρετείτε κάθε τραπεζική σας συναλλαγή.


*  Σας ενημερώνουμε ότι από 09/09/2019 το προϊόν «Μισθοδοτικός Plus» μετατρέπεται σε «Μισθοδοτικό Reward». Για πληροφορίες σχετικά με το Τιμολόγιο πατήστε εδω και τα νέα χαρακτηριστικά του εδώ. 

Δικαιούχοι

Μισθωτοί εν ενεργεία ή συνταξιούχοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.  

 

Παροχές

 Ισχύουν για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη:

PLUS στην απόδοση των χρημάτων σας

Απόδοση από το 1ο ευρώ της κατάθεσής σας, ανεξάρτητα από τη μορφή λογαριασμού που θα επιλέξετε – λογαριασμό ταμιευτηρίου με βιβλιάριο καταθέσεων ή τρεχούμενο. Ο Μισθοδοτικός Plus είναι έντοκος λογαριασμός ανεξάρτητα από το ποσό που περιέχει.

 

PLUS στη ρευστότητά σας

 • Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft) για τους τρεχούμενους λογαριασμούς κατόπιν σχετικού αιτήματος του μισθοδοτούμενου-1ου δικαιούχου του λογαριασμού, με δυνατότητα έγκρισης πιστωτικού ορίου έως 5 μηνιαίες αποδοχές με ανώτατο ποσό τα €10.000 και έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο.
 • Έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο του προϊόντος συγκέντρωσης οφειλών  Άρση Βαρών οφειλών ΕΤΕ  (χωρίς εξασφαλίσεις). Οι προνομιακοί όροι ισχύουν για τον μισθοδοτούμενο-1ο δικαιούχο του λογαριασμού.
 • Έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου Ανταπόδοση. Οι προνομιακοί όροι ισχύουν για τον μισθοδοτούμενο-1ο δικαιούχο του λογαριασμού.
 •  Έκπτωση 1 μονάδας στα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια αγορών και αναλήψεων μετρητών των πιστωτικών καρτών  Mastercard, gold Mastercard VISA και δωρεάν συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού.

 

PLUS στην κάλυψη των στεγαστικών σας αναγκών

 • Έκπτωση 30% στην εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο αιτήματος και έγκρισης δανείου

 

PLUS στην ασφάλεια και φροντίδα

Δυνατότητα  συμμετοχής στα Προγράμματα:

 

PLUS στην ευκολία σας

 • Δυνατότητα δωρεάν αυτόματης πληρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, COSMOΤΕ, ΕΥΔΑΠ) με χρέωση του λογαριασμού σας, μέσω πάγιων εντολών, για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη
 • Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, ασφαλίστρων ή συνδρομών μέσω πάγιας εντολής
 • Δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς δικούς σας ή τρίτων που τηρούνται στην Τράπεζά μας μέσω πάγιων εντολών, για κάλυψη των τακτικών υποχρεώσεών σας (π.χ. ενοίκιο, δίδακτρα)
 • Δυνατότητα σύνδεσης του λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια για την αυτόματη  εξόφληση των δόσεων
 • Δυνατότητα χρήσης του λογαριασμού σας για την πραγματοποίηση συναλλαγών σε επενδυτικά προϊόντα
 • Ενημέρωση για την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού σας:
  • Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι τρεχούμενος με δωρεάν τριμηνιαία αποστολή αντιγράφου κίνησης (statement) προς τη διεύθυνση επικοινωνίας σας ή στο Κατάστημα τήρησης  του λογαριασμού
  • Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι ταμιευτηρίου, με την ενημέρωση του βιβλιαρίου, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας
 • Στους τρεχούμενους λογαριασμούς, δυνατότητα λήψης μηνιαίου αντιγράφου κίνησης:
  • μέσω της υπηρεσίας Internet Banking (i-statement): δωρεάν
  • στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού: δωρεάν
  • στη διεύθυνση επικοινωνίας σας: με χρέωση
 • Δυνατότητα λήψης τακτικού ημερήσιου αντιγράφου κίνησης στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού, με χρέωση
 • Δωρεάν ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο μέσω:
  • της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank Internet Banking για την κίνηση τριών τελευταίων μηνών του λογαριασμού σας
  • του δικτύου i-bank ATM της Εθνικής Τράπεζας (αφορά τις 7 τελευταίες κινήσεις του λογαριασμού σας).

 

PLUS στην 24ωρη τραπεζική σας εξυπηρέτηση

 • Άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή, άνετα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας τις χρεωστικές κάρτες Debit Mastercard και Debit Visa για:
  • συναλλαγές μέσω του εκτεταμένου δικτύου i-bank ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και του δικτύου ATM των άλλων τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τα σήματα Mastercard και Visa,
  • αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις επιχειρήσεις που φέρουν τα σήματα Mastercard και Visa στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
  • ανέπαφες συναλλαγές σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τα ειδικά τερματικά,
  • αγορές στο διαδίκτυο σε χιλιάδες εμπόρους που φέρουν τα σήματα Mastercard και Visa και σε εμπόρους πιστοποιημένους στις Υπηρεσίες Ασφαλών Συναλλαγών Mastercard Identity Check και Verified by Visa,
  • επιβράβευση στις αγορές σας μέσω του go4more, του πρώτου προγράμματος συνολικής επιβράβευσης της Εθνικής Τράπεζας.
 • Πρόσβαση στα εναλλακτικά δίκτυα i-bank InternetPhone και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης για το λογαριασμό σας και πραγματοποίησης των συναλλαγών σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet, Phone και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας ανέξοδα ή με πολύ χαμηλές προμήθειες, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. 

Και ακόμα…

 • Δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών (μόνο στους τρεχούμενους λογαριασμούς), εφόσον τηρούνται οι νόμιμες και πραγματικές προϋποθέσεις φερεγγυότητας

 

PLUS στα «προνόμια»

Τα προνόμια του Μισθοδοτικού Plus ως προς το δικαίωμα υπερανάληψης (Overdraft) και τα δάνεια καταναλωτικής πίστης ισχύουν για το μισθοδοτούμενο-1ο δικαιούχο του λογαριασμού για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη.
Οι παροχές – ευνοϊκοί όροι στα προϊόντα/υπηρεσίες: δάνεια κτηματικής πίστης, κάρτες, δυνατότητα εξόφλησης λογ/σμών ΔΕΗ, COSMΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ μέσω πάγιας εντολής, πρόγραμμα Φροντίδα Νοσηλείας, πρόγραμμα Ασφάλιση Οχήματος, χορήγηση μπλοκ επιταγών, προσφέρονται τόσο στο μισθοδοτούμενο όσο και στους συνδικαιούχους του λογαριασμού Μισθοδοτικός Plus για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη.

 

Επιτόκια – Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα επιτόκια ή/και το τιμολόγιο των λογαριασμών καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας πατήστε εδώ.

 

Προσυμβατική Ενημέρωση και Σύμβαση

Για να δείτε το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης και το Υπόδειγμα Σύμβασης του προϊόντος, πατήστε εδώ.

Δυνατότητες που σας προσφέρει ο καταθετικός λογαριασμός σας

Ο Μισθοδοτικός Plus είναι ένας λογαριασμός μισθοδοσίας που σας προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων ενός καταθετικού λογαριασμού με πολλές πιστωτικές και συναλλακτικές διευκολύνσεις. Έτσι, για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία ή σύνταξη, απολαμβάνετε μια σειρά από προνόμια, όπως:

 • προνομιακά επιτόκια καταθέσεων και δανείων
 • καλύτερους τιμολογιακούς όρους για τις υπηρεσίες που παρέχει η Τράπεζά μας.

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξυπηρέτησή σας

Μπλοκ επιταγών           

Δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών (μόνο στους τρεχούμενους λογαριασμούς), εφόσον τηρούνται οι νόμιμες και πραγματικές προϋποθέσεις φερεγγυότητας. Αίτηση χορήγησης μπλοκ επιταγών μπορείτε να υποβάλετε στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού σας ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet και Phone Banking της Εθνικής Τράπεζας.

 

Διενέργεια συναλλαγών                                            

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας μέσω:


Ενημέρωση για υπόλοιπα & κινήσεις  

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις του λογαριασμού σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • μέσω της εφαρμογής Internet Banking (μηνιαίο ηλεκτρονικό αντίγραφο κίνησης – i-statement)
       δωρεάν
 • κατόπιν αιτήματός σας
  • στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι ταμιευτηρίου, μέσω βιβλιαρίου κατάθεσης
  • στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι τρεχούμενος, μέσω:
   • τριμηνιαίου αντιγράφου κίνησης (statement) προς τη διεύθυνση επικοινωνίας σας
         δωρεάν
   • μηνιαίου αντιγράφου κίνησης στο κατάστημα (δωρεάν) ή στη διεύθυνση
         επικοινωνίας σας με χρέωση
   • τακτικού ημερήσιου αντιγράφου κίνησης στο κατάστημα, με χρέωση
 • δωρεάν ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο για:
  • τις 7 τελευταίες κινήσεις του λογαριασμού σας, μέσω του δικτύου των i-Bank ΑΤΜ της
        Εθνικής Τράπεζας
  • την κίνηση του λογαριασμού μέσω Internet Banking

Μεταβολή στοιχείων

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) θα πρέπει να τη δηλώσετε άμεσα σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι... κάντε το τώρα.