Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση αναδόχων-προμηθευτών του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει σε ενεργειακούς επιθεωρητές και αναδόχους / προμηθευτές του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», τη δυνατότητα λήψης χρηματοδότησης με προνομιακούς όρους με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης που θα προκύψουν από την υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Ειδικά προνόμια:

  • χαμηλό επιτόκιο 2% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75)
  • έως 70% χρηματοδότηση του συνολικού ποσού δαπανών οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν και τιμολογηθούν από τον ανάδοχο/προμηθευτή*

 Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρεχόμενης χρηματοδότησης, καθώς και για την υποβολή σχετικού αιτήματος χρηματοδότησης απευθυνθείτε στο Κατάστημα Συνεργασίας σας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.

 *Σημειώνεται ότι το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό επιχορήγησης των έργων