Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση αναδόχων - προμηθευτών του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει σε ενεργειακούς επιθεωρητές και αναδόχους / προμηθευτές του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ, τη δυνατότητα λήψης χρηματοδότησης με προνομιακούς όρους με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης που θα προκύψουν από την υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ.

Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρεχόμενης χρηματοδότησης, καθώς και υποβολή σχετικού αιτήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δίκτυο Καταστημάτων μας