Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Συνέχιση Υποβολής Αιτήσεων: Δάνεια Κεφαλαίου Κινήσεως με Επιδότηση Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Συνέχιση Υποβολής Αιτήσεων: Δάνεια Κεφαλαίου Κινήσεως με Επιδότηση Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα


Στην Εθνική Τράπεζα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και να συνεργαζόμαστε ενεργά με όλους τους αρμόδιους Φορείς για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Με βάση αυτή την κατεύθυνση, σας ανακοινώνουμε τη δυνατότητα συνέχισης της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, και ώρα 12:00μ.μ. ανοίγει το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) για τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και θα παραμείνει ανοιχτό έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00μ.μ. (Προηγούμενη περίοδος υποβολής: 28/4 έως 6/5).

Γίνεται, επίσης, γνωστό ότι οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με τη συμμετοχή των τραπεζών, διαμορφώνεται σε άνω των 2 δις ευρώ.

Πληροφορίες για τους όρους, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο συμμετοχής σας στο πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στην Εθνική Τράπεζα  στηρίζουμε με πράξεις κάθε πρωτοβουλία ενίσχυσης της οικονομίας και παροχής βοήθειας προς τις επιχειρήσεις.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.