Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Εαρινή Περίοδος

Η Εθνική Τράπεζα, κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 έως και 30.09.2020 (εαρινό εξάμηνο), θα απασχολήσει για πρακτική άσκηση  500 σπουδαστές των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), συναφών ειδικοτήτων.

 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματά μας ή  στη  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  της Τράπεζας και του Ομίλου στα τηλέφωνα   2103341322- 2103341432 - 2103342025.

Εθνική Τράπεζα

    Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

    της Τράπεζας και του Ομίλου