Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Παράταση εφαρμογής της αύξησης του ορίου ανέπαφων (contactless) συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση PIN

Παράταση εφαρμογής της αύξησης του ορίου ανέπαφων (contactless) συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση PIN

​Σε συνέχεια της από 19 Μαΐου 2020  Ανακοίνωσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα, ως μέλος της ΕΕΤ, και ακολουθώντας πιστά τη δέσμευσή της για διαρκή και έμπρακτη συνδρομή στην κοινή προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19) στη δημόσια υγεία, θα διατηρήσει  έως την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020, το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών εκδόσεώς της, χωρίς τη χρήση ΡΙΝ, στο ύψος των 50 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινό και εφαρμόστηκε αρχικά την 30η Μαρτίου 2020 με διάρκεια έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, ενώ πριν τη λήξη της ισχύος του, την 19η Μαΐου 2020, η ισχύς του επεκτάθηκε έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Βασικός του στόχος είναι η πραγματοποίηση ανέπαφων (contactless) συναλλαγών χωρίς να απαιτείται κατά τη διενέργειά τους αφ' ενός η παράδοση του πλαστικού της χρεωστικής, πιστωτικής και της προπληρωμένης κάρτας σας στον υπάλληλο της επιχείρησης και αφ' ετέρου η πληκτρολόγηση του PIN στο POS.

Αναλυτικά, για ποσά :

· έως 50 ευρώ η συναλλαγή ολοκληρώνεται χωρίς την εισαγωγή PIN (*)

· άνω των 50ευρώ, η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την εισαγωγή PIN


Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη προσοχή σας στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας σας.

(*) Σημείωση: Για την ασφάλεια της συναλλαγής  ενδέχεται να σας ζητηθεί η εισαγωγή του PIN και για συναλλαγές αξίας ίσης ή μικρότερης των 50€.