Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Παράταση εφαρμογής στην αλλαγή ορίου ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση PIN έως 30/06 (2)

Παράταση εφαρμογής στην αλλαγή ορίου ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση PIN έως 30/06

Σε συνέχεια της από 21 Δεκεμβρίου 2020 Ανακοίνωσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα, ως μέλος της ΕΕΤ, και ακολουθώντας πιστά τη δέσμευσή της για διαρκή και έμπρακτη συνδρομή στην κοινή προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19) στη δημόσια υγεία, θα διατηρήσει έως την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών εκδόσεως της, χωρίς τη χρήση ΡΙΝ, στο ύψος των 50 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινό και εφαρμόστηκε αρχικά την 30η Μαρτίου 2020. Βασικός του στόχος είναι η πραγματοποίηση ανέπαφων (contactless) συναλλαγών χωρίς να απαιτείται κατά τη διενέργειά τους αφ' ενός η παράδοση του πλαστικού της χρεωστικής, πιστωτικής και της προπληρωμένης κάρτα σας στον υπάλληλο της επιχείρησης και αφ' ετέρου η πληκτρολόγηση του PIN στο POS.

Αναλυτικά, για ποσά :

  • έως 50 ευρώ η συναλλαγή ολοκληρώνεται χωρίς την εισαγωγή PIN (*)
  • άνω των 50ευρώ, η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την εισαγωγή  του PIN

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη προσοχή σας στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας σας.

(*) Σημείωση: Για την ασφάλεια της συναλλαγής ενδέχεται να σας ζητηθεί η εισαγωγή του PIN και για συναλλαγές αξίας ίσης ή μικρότερης των 50€.