Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Έκδοση της νέας κάρτας Prepaid Visa Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΑ)

​Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο συμμετοχής της στα προγράμματα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» και «ΕΚΑΣ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, προχώρησε στην έκδοση της νέας κάρτας Prepaid Visa Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΑ).

Η Prepaid Visa ΚΑ είναι προπληρωμένη, επαναφορτιζόμενη κάρτα με ενσωματωμένη τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών/contactless και απευθύνεται αποκλειστικά σε δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων που επέλεξαν την Εθνική Τράπεζα για την καταβολή τους.

Τα επιδόματα θα πιστώνονται στην Prepaid Visa ΚΑ ως εξής:

  • ΚΕΑ: εφόσον το επίδομα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 100€, θα πιστώνεται κατά το ήμισυ στην κάρτα και κατά το ήμισυ στον καταθετικό λογαριασμό του δικαιούχου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη δόση του επιδόματος πιστώθηκε εξολοκλήρου στον καταθετικό λογαριασμό του δικαιούχου στις 30/9/16.
  • ΕΚΑΣ: η πίστωση θα πραγματοποιείται εξολοκλήρου στην κάρτα.

Η κάρτα θα αποστέλλεται ανενεργή στη διεύθυνση επικοινωνίας που δήλωσε ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στα παραπάνω προγράμματα. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί, πρέπει να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας για την υπογραφή των σχετικών συμβατικών εγγράφων/όρων χρήσης της και την απόκτηση του PIN.

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ για την πρώτη πίστωση του  προγράμματος ΚΕΑ από το Υπουργείο. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη νέα κάρτα πατήστε εδώ.