Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών


Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρο 35 του Ν. 4753/2020, από τις 18/11/2020 έως και 31/12/2020 αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης & πληρωμής επιταγών κατά 75 ημέρες, για επιχειρήσεις που:

 • βάσει ΚΑΔ έχει ανασταλεί η δραστηριότητά τους
 • εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.

Εάν η επιχείρησή σας πληροί τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε αναστολή πληρωμής των επιταγών, έκδοσης Εθνικής Τράπεζας της επιχείρησής σας, μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking ή  εναλλακτικά, μέσω των Καταστημάτων μας, με καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήματος την 07.12.2020.

Εάν είστε κομιστής επιταγής που σφραγίσθηκε από την 18/11/2020 έως και την 27/11/2020, είναι δυνατόν η σφράγιση να μην αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα, αν ο εκδότης δηλώσει την επιταγή σε καθεστώς αναστολής, ως έχει το δικαίωμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επανεμφανίσετε την επιταγή μετά την 7/12/2020, ούτως ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητα της σφράγισης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τελικώς η επιταγή δεν δηλώθηκε σε καθεστώς αναστολής από τον εκδότη της, η αρχική σφράγιση θα αναπτύσσει κανονικά τα αποτελέσματά της, ενώ αν διαπιστωθεί ότι δηλώθηκε σε καθεστώς αναστολής, η σφράγιση δεν παράγει έννομες συνέπειες και ως εκ τούτου θα πρέπει να επανεμφανίσετε την επιταγή σε 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης.

Για να προχωρήσετε τη δήλωσή σας μέσω της υπηρεσίας Internet Banking, μετά την είσοδό σας στην υπηρεσία επιλέγετε  «Αναστολή Εξόφλησης Επιταγών» από το μενού «Υπηρεσίες» και ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Εάν είστε Εταιρικός Χρήστης:

Βήμα 1ο: Συμπληρώνετε, πατώντας «προσθήκη», τα στοιχεία της επιταγής που θέλετε να ανακαλέσετε και ειδικότερα συμπληρώνετε:

 • αριθμό λογαριασμού
 • αριθμό επιταγής (9 ψηφία)
 • ημ/νία έκδοσης
 • ποσό
 • νόμισμα

Βήμα 2ο: Πατώντας «Συνέχεια», μεταφέρεστε στο βήμα «Στοιχεία επικοινωνίας», όπου εμφανίζεται συμπληρωμένη η επωνυμία της επιχείρησης και συμπληρώνετε:

 • ονοματεπώνυμο του αιτούντα
 • τηλέφωνο επικοινωνίας
 • e-mail επικοινωνίας

 

Bήμα 3ο: Αφού αποδεχθείτε τους όρους μεταφέρεστε στην οθόνη της επιβεβαίωσης όπου μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που συμπληρώσατε ήδη, συν το σύνολο επιταγών.

Βήμα 4ο: Καταχωρείτε το i-code και πατάτε «Επιβεβαίωση».

Εάν είστε Φυσικό Πρόσωπο:

Βήμα 1ο:  Επιβεβαιώνετε/συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται και πατάτε συνέχεια.

Βήμα 2ο: Στην επόμενη οθόνη συμπληρώνετε, πατώντας «προσθήκη», τα στοιχεία της επιταγής που θέλετε να ανακαλέσετε και ειδικότερα συμπληρώνετε:

 • αριθμό λογαριασμού
 • αριθμό επιταγής (9 ψηφία)
 • ημ/νία έκδοσης
 • ποσό
 • νόμισμα

Bήμα 3ο: Αφού αποδεχθείτε τους όρους, πατώντας «Συνέχεια» μεταφέρεστε στην οθόνη της επιβεβαίωσης και μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που συμπληρώσατε, συν το σύνολο επιταγών.

Βήμα 4ο: Καταχωρείτε το i-code και πατάτε «Επιβεβαίωση».

Για να εγγραφείτε στο Internet Banking πατήστε εδώ.