Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διάθεση δανείων σε ΜμΕ μέσω της Δράσης ΤΕΠΙΧ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

Η Εθνική Τράπεζα, με κύριο στόχο την ενίσχυση και προώθηση της υγιούς εγχώριας επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) ξεκίνησε τη χορήγηση δανείων, μέσω της Δράσης «ΤΕΠΙΧ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)».

Η ως άνω Δράση αποτελεί τη συνέχιση της Δράσης «ΤΕΠΙΧ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» και αφορά στην παροχή δανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμολόγηση, δηλαδή με το 50% του δανείου άτοκο και με μειωμένα έξοδα. Η συγκεκριμένη Δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες και υφιστάμενες, που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν είτε για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ενταγμένων ή μη σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, είτε για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του Δικτύου των Καταστημάτων μας και να επισκεφΘούν τη σελίδα Δράση ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (Ενδιάμεσο).