Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Βεβαιώσεις καταβολών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων φορολογικού έτους 2020

Από την 1η Μαρτίου 2021 παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής βεβαιώσεων καταβολών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων φορολογικού έτους 2020 από οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή, εναλλακτικά, μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking.


Εθνική Τράπεζα

Διεύθυνση Προϊόντων ΜΜΕ και Δανείων Λιανικής