Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Βεβαιώσεις καταβολών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων φορολογικού έτους 2018

Αθήνα, 18/02/2019,

Από την 1η Μαρτίου 2019 παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής βεβαιώσεων καταβολών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων φορολογικού έτους 2018 από οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή, εναλλακτικά, μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παραλαβή των βεβαιώσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης 18 18 18.

 

Εθνική Τράπεζα

Διεύθυνση Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Δανείων Λιανικής