Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Βεβαιώσεις καταβολών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων φορολογικού έτους 2016

​Από την 1η Μαρτίου 2017 παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής βεβαιώσεων καταβολών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων φορολογικού έτους 2016 από οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή εναλλακτικά μέσω της υπηρεσίας Internet Banking.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παραλαβή των βεβαιώσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης 18 18 18.

Εθνική Τράπεζα

Διεύθυνση Καρτών και Καταναλωτικών Δανείων