Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Απασχόληση Εποχικού Προσωπικού

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

 

Κατά τη θερινή περίοδο, η Εθνική Τράπεζα θα απασχολήσει 160 εποχικούς υπαλλήλους σε Μονάδες του Δικτύου της.

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μόνιμοι κάτοικοι στο Δήμο της έδρας των Καταστημάτων, θα πρέπει να απευθύνονται στα οικεία Καταστήματα.

Για να δείτε τα Καταστήματα απασχόλησης εποχικού προσωπικού πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Ευρετήριο Καταστημάτων της Τράπεζας (διεύθυνση, τηλέφωνο εξυπηρέτησης) πατήστε εδώ.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ