Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αναστολή Καταβολής Δόσεων Ιδιωτών

Η Τράπεζά μας, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες λόγω της υγειονομικής κρίσης (κορονοϊός), δίνει την δυνατότητα σε δανειολήπτες των οποίων η οικονομική κατάσταση έχει επηρεαστεί αρνητικά ως επακόλουθο αυτής της κρίσης να αιτούνται αναστολή καταβολής δόσεων.

Εάν αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσχέρειες λόγω της υγειονομικής κρίσης (κορονοϊός), και η οικονομική σας κατάσταση έχει επηρεαστεί αρνητικά, η Τράπεζα σας παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσετε αναστολή καταβολής δόσεων, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των δανειοληπτών.

Για να δείτε τους Όρους Αναστολής Δόσης πατήστε εδώ.

Για να καταχωρίσετε την αίτησή σας πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα που έχουμε δημιουργήσει για την καλύτερη ενημέρωσή σας, πατώντας εδώ.

Στην Εθνική Τράπεζα στηρίζουμε και ενισχύουμε με πράξεις τους πελάτες μας και την οικονομία μας, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αφοσίωση για αυτό το σκοπό. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.