Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών

Με το άρθρο 2 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικούς Περιεχομένου (ΠΝΠ), προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξηςεμφάνισης και πληρωμής επιταγώνσυναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, με ημερομηνία πληρωμής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Η ως άνω δυνατότητα ισχύει για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων που διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, ή πληττόμενων επιχειρήσεων δυνάμει αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων της από 11.03.2020 ΠΝΠ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ως άνω αποφάσεις εντός του μηνός Απριλίου.

Εάν η δραστηριότητα ή η επιχείρησή σας εμπίπτει στην από 30.03.2020 ΠΝΠ, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε αναστολή εξόφλησης των επιταγών, έκδοσης Εθνικής Τράπεζας, της επιχείρησής σας έως 07.04.2020, μέσω των Καταστημάτων μας ή μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking.

Για να προχωρήσετε τη δήλωσή σας μέσω της υπηρεσίας Internet Banking, μετά την είσοδό σας στην υπηρεσία επιλέγετε  «Αναστολή Εξόφλησης Επιταγών» από το μενού «Υπηρεσίες» και ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Εάν είστε Εταιρικός Χρήστης:

Βήμα 1ο: Συμπληρώνετε, πατώντας «προσθήκη», τα στοιχεία της επιταγής που θέλετε να ανακαλέσετε και ειδικότερα συμπληρώνετε:

 • αριθμό λογαριασμού
 • αριθμό επιταγής (9 ψηφία)
 • ημ/νία έκδοσης
 • ποσό
 • νόμισμα

  Βήμα 2ο: Πατώντας «Συνέχεια», μεταφέρεστε στο βήμα «Στοιχεία επικοινωνίας», όπου εμφανίζεται συμπληρωμένη η επωνυμία της επιχείρησης και συμπληρώνετε:
 • ονοματεπώνυμο του αιτούντα
 • τηλέφωνο επικοινωνίας
 • e-mail επικοινωνίας

  Bήμα 3ο: Αφού αποδεχθείτε τους όρους μεταφέρεστε στην οθόνη της επιβεβαίωσης όπου μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που συμπληρώσατε ήδη, συν το σύνολο επιταγών.

  Βήμα 4ο: Καταχωρείτε το i-code και πατάτε «Επιβεβαίωση».

  Εάν είστε Φυσικό Πρόσωπο:

  Βήμα 1ο:  Επιβεβαιώνετε/συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται και πατάτε συνέχεια.

  Βήμα 2ο: Στην επόμενη οθόνη συμπληρώνετε, πατώντας «προσθήκη», τα στοιχεία της επιταγής που θέλετε να ανακαλέσετε και ειδικότερα συμπληρώνετε:
 • αριθμό λογαριασμού
 • αριθμό επιταγής (9 ψηφία)
 • ημ/νία έκδοσης
 • ποσό
 • νόμισμα

  Bήμα 3ο: Αφού αποδεχθείτε τους όρους, πατώντας «Συνέχεια» μεταφέρεστε στην οθόνη της επιβεβαίωσης και μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που συμπληρώσατε, συν το σύνολο επιταγών.

  Βήμα 4ο: Καταχωρείτε το i-code και πατάτε «Επιβεβαίωση».

  Για να εγγραφείτε στο Internet Banking πατήστε εδώ.