Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αναβάθμιση Συστήματος Προπληρωμένων Καρτών

Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία αναβάθμισης των τεχνολογικών υποδομών της προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες πληρωμών.

Στο πλαίσιο αυτό, και λόγω αναβάθμισης του Συστήματος υποστήριξης των προπληρωμένων καρτών της, Prepaid Visa & Virtual Prepaid MasterCard, θα επηρεαστεί η λειτουργικότητα αυτών ως εξής:

1.     Μη δυνατότητα πραγματοποίησης των κάτωθι συναλλαγών:

  • Φόρτιση και εκφόρτιση κάρτας: από 12/5/20 6:00μμ έως 14/5/20 07:30πμ
  • Πληρωμές (όπως βεβαιωμένων οφειλών, ασφάλειας ζωής, κλπ.) μέσω i-bank pay, Internet Banking, Δικτύου Καταστημάτων: από   12/5/20 6:00μμ έως 14/5/20 07:30πμ
  • Επανέκδοση ΡΙΝ (αφορά μόνο τη Prepaid Visa): από 13/5/20 6:00μμ έως 14/5/20 07:30πμ
  • Τροποποίηση ημερήσιων ορίων συναλλαγών: από 13/5/20 6:00μμ έως 14/5/20 07:30πμ
  • Συναλλαγές (αναλήψεις και αγορές σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα): από 13/5/20 10:00μμ έως 14/5/20 07:30πμ

2.     Μετά την 14/5/2020 μπορείτε να ενημερώνεστε για προηγούμενες συναλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει με την κάρτα σας, από τις υπηρεσίες i-bank Internet και Mobile Banking και μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζάς μας. Η ενημέρωση μέσω των ΑΤΜ θα παρέχεται για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από την 14/5/2020 και μετά.