Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συμμετοχές σε Venture Capitals

​​

H Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σαν limited partner σε εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Equifund τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Στόχος είναι η στενή συνεργασία με τις παραπάνω εταιρείες στην Ελλάδα με σκοπό τη στήριξη του Οικοσύστηματος καινοτομίας, την υλοποίηση των συμφωνιών συνεργασίας με Πανεπιστήμια, την υλοποίηση των εξειδικευμένων συμφωνιών συνεργασίας για την εμπορευματικοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και των συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα (ΙΤΕ -Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΕΚΕΤΑ - Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", Δημόκριτος).

Επιπλέον θα εξεταστεί και η δυνατότητα συν-επένδυσης (co-investment) στις εταιρείες στις οποίες επενδύουν τα παραπάνω funds τόσο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.​​​​
 

 • Marathon
  Η Marathon Venture Capital (https://marathon.vc) υποστηρίζει φιλόδοξους επιχειρηματίες που δημιουργούν εταιρείες τεχνολογίας παγκόσμιας κλάσης. • Metavallon
  Η εταιρεία Metavallon venture capital αρχικού κεφαλαίου 32 εκατ. ευρώ, εξειδικεύεται στην χρηματοδότηση σποράς (seed stage funding) σε νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας.

  H εταιρεία επενδύει στα πρώτα στάδια του επιχειρηματικού εγχειρήματος, με τη χρηματοδότηση εταιρειών με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας στο χώρο της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας.

  Στόχος της Μetavallon είναι να υποστηρίξει και να αναπτύξει στενές συνεργασίες με επιχειρηματίες με όραμα, και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν πρωτοπόρες επιχειρήσεις, σε πολλαπλά στάδια, σε διεθνές επίπεδο και σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο.
 • Unifund

  Tο Uni.Fund (http://uni.fund/) είναι ένα από τα νέα funds που δημιουργήθηκαν μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας (Technology Transfer).

  Στόχος του είναι να στηρίξει νέες startups μέσω χρηματοδότησης, αλλά και να δημιουργήσει μια νέα φιλοσοφία στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

  Το αρχικό μέγεθος του fund είναι 27 εκατ. ευρώ και αναμένεται να φτάσει έως και 40 εκατ. Εκτός από το Υπερταμείο Equifund, το οποίο εκπροσωπείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF), στο Uni.Fund συμμετέχουν και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, όπως η Εθνική Τράπεζα, το Ίδρυμα Ωνάση κ.α.

  Βασική στόχευση αποτελούν ομάδες και επιχειρήσεις σε pre-seed και seed στάδια που σχετίζονται με το χώρο της πληροφορικής και του ηλεκτρονικού επιχειρείν (π.χ. ICT, IoT, health-tech, fin-tech, insurance-tech, κλπ.), με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. στον κλάδο του εμπορίου, agrofood, ναυτιλίας, τουρισμού, υγείας κλπ.), και τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα (υλικά, ενέργεια, περιβάλλον κλπ.).

  Η πρωτοβουλία προσβλέπει στο να χτίσει τις βάσεις για ένα υγιές και βιώσιμο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και να παραχθεί αξία με την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Το Uni.Fund θα υποστηρίξει τις ομάδες που θα χρηματοδοτηθούν ώστε να αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, να εφαρμόσουν δοκιμασμένες και προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες στρατηγικές εξόδου στην αγορά, καθώς και να επεκταθούν στο εξωτερικό.

 • Big Pi
  Το Big Pi είναι ένα Fund μεταφοράς τεχνολογίας που επενδύει στην Ελλάδα. Κατευθύνει επενδυτικά κεφάλαια σε έργα όπου η τεχνολογία και η πνευματική ιδιοκτησία αποτελούν τον πυρήνα της πρότασης αξίας τους. Το επενδυτικό ενδιαφέρον του Big Pi έχει διπλό στόχο:

  • Την υποστήριξη επιχειρηματιών με όραμα στον τομέα της τεχνολογίας, όπου ομάδες κινητοποιημένων ειδικών επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής τους.
  • Την υποστήριξη ευφυών ερευνητών που εργάζονται σε πανεπιστήμια και δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, όπου ο στόχος είναι να μεταφέρουν το αποτέλεσμα του έργου τους από το εργαστήριο στην αγορά.

  Κύριος στόχος του Big Pi είναι η κινητοποίηση δικτύων ανθρώπων που επιθυμία τους είναι η επιτυχία της Ελλάδας. Συνεργάζεται με Έλληνες της διασποράς που έχουν δημιουργήσει επαγγελματική σταδιοδρομία εκτός Ελλάδος, καθώς και με μηχανικούς και στελέχη που έφυγαν πρόσφατα από την Ελλάδα για να ακολουθήσουν διεθνή σταδιοδρομία στο εξωτερικό.

 •  
   
 •