Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συνήγορος του Πελάτη

​​Η σύσταση και καθιέρωση του πρωτοποριακού Θεσμού του «Συνηγόρου του Πελάτη» της Εθνικής Τράπεζας (Ombudsman), τον Φεβρουάριο του 2010, απετέλεσε σημαντική πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας, η οποία στο πλαίσιο εφαρμογής ενός νέου κώδικα συναλλακτικής συμπεριφοράς, απέδειξε έμπρακτα την αξία που προσδίδει στην ενίσχυση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την πελατεία της.

Ο «Συνήγορος του Πελάτη» της Εθνικής Τράπεζας εμφανίστηκε σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, αποδεικνύοντας ότι η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα στον πελάτη της, με κατανόηση και ανθρωπιά. Στοχεύει στην φιλική επίλυση των πιθανών διαφορών του πελάτη με την Τράπεζα, έτσι ώστε να αισθάνονται και οι δύο ικανοποιημένοι από το χειρισμό του ζητήματος, στην ελαχιστοποίηση τυχόν σημείων τριβής με την πελατεία και στην προληπτική λήψη μέτρων για την αποφυγή αυτών στο μέλλον.

Ο «Συνήγορος του Πελάτη» της Εθνικής Τράπεζας είναι ο άνθρωπος, στον οποίο μπορεί να απευθύνεται ο πελάτης και να είναι σίγουρος ότι αφού τον ακούσει, θα προσπαθήσει να βρει τη λύση στο ζήτημα που τον απασχολεί και που ακόμα δεν έχει επιλυθεί!