Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Μέτρα Στήριξης Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

Στηρίζουμε τους Ιδιώτες και τις Επιχειρήσεις

​Στην Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζουμε τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και έχουμε πάντα ως κύριο μέλημα τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό, ανακοινώνουμε νέα μέτρα διευκόλυνσης για τις Επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πελάτες μας, με άμεση εφαρμογή από τις 7/4/2020.

Ι. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Για τη διευκόλυνση των Μεσαίων και Μεγάλων επιχειρήσεων, δίνουμε τη δυνατότητα στο σύνολο των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει επηρεαστεί από την υγειονομική κρίση και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, να μεταθέσουν την καταβολή μέρους ή και του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους, για την περίοδο 1/3/2020 έως 31/12/2020.

Η διευκόλυνση αυτή θα εξετάζεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και μπορεί να πραγματοποιείται:

 με μετάθεση του συνόλου ή μέρους των δόσεων στο τέλος της διάρκειας του δανείου ή/ και

 με προσαύξηση των επόμενων δόσεων του δανείου ή/και

 με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου

Το μέτρο αυτό, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Εθνικής Τράπεζας σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών και αφορά τους κλάδους που περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Παράλληλα, έχουμε ήδη εγκρίνει την ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδοτήσεων, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, που λήγουν εντός του α΄ εξαμήνου, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Αιτήσεις προς ένταξη στα συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης, μπορούν να υποβληθούν μέσω σχετικής επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με τον αρμόδιο υπεύθυνο πελατείας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της τράπεζας.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με την Επιχειρηματική Πελατεία, προκειμένου να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν έγκαιρα τυχόν έκτακτες ανάγκες.

ΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνουμε, και αφορά στους κλάδους που περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, δίνουμε τη δυνατότητα σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στους ως άνω κλάδους και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, να μεταθέσουν την καταβολή του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους για την περίοδο 1/3/20 μέχρι 31/12/20, με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου.

Παράλληλα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, έχουμε ήδη εγκρίνει ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδότησης που λήγουν από την 1η Μαρτίου έως και 31 Μαΐου για τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η ένταξη στα παραπάνω μέτρα στήριξης είναι πολύ απλή, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της τράπεζας, απλά με την υποβολή αιτήματος στην εφαρμογή Internet Banking ή με mail στη διεύθυνση: mmeanastoli@nbg.gr.  

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Αναγνωρίζουμε ακόμη ότι πολλοί ενήμεροι ιδιώτες και ελεύθεροι επαγγελματίες πελάτες μας έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση και δυσκολεύονται να συνεχίσουν να καταβάλουν τη δόση του δανείου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνουμε τη δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων μέχρι τις 30.9.2020. Η διευκόλυνση αυτή ισχύει για όλους τους δανειολήπτες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, έχουν υποστεί σημαντική μείωση εισοδήματος λόγω της υγειονομικής κρίσης και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης. 

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά απλή και ανέξοδη.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους τηλεφωνικά στο 2104859222. Για την προστασία των πελατών και των εργαζομένων μας, επισημαίνουμε ότι αιτήματα δεν θα εξυπηρετούνται από το Δίκτυο Καταστημάτων.

Τέλος, οι πελάτες που  αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα στην αποπληρωμή των οφειλών τους, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις ρύθμισης που να ανταποκρίνονται στις δικές τους δυνατότητες.

Με βασικό όπλο έναντι της πανδημίας την επιλογή «Μένουμε Σπίτι», καλούμε τους πελάτες μας να κάνουν χρήση της μεγάλης γκάμας των ανανεωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουμε για την ασφαλή, απλή και άμεση εξυπηρέτηση τους.

Η Εθνική Τράπεζα και όλοι οι εργαζόμενοι της, συναισθανόμαστε τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι στις μέρες μας, παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις και παραμένουμε δίπλα στους πελάτες μας, στηρίζοντας με υπευθυνότητα κάθε προσπάθεια που θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στη δύσκολη αυτή συγκυρία.