Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας

​​​​Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας ή για να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας​.​​​