Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ανάκτηση Μυστικού Κωδικού i-bank Internet Banking μέσω e-mail

​​​

Αν είστε  χρήστες της υπηρεσίας i-bank Internet /Phone /Mobile Banking (Φυσικά Πρόσωπα), έχετε πλέον τη δυνατότητα να επανακαθορίζετε μόνοι σας τον Μυστικό Κωδικό σας (password) μέσω του e-mail σας, χωρίς να απαιτείται  επικοινωνία με το Contact Center της Τράπεζας (18 18 18). 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δηλώσετε μέσω του i-bank Internet Banking ένα λογαριασμό e-mail, μέσω του οποίου θα γίνεται η ανάκτηση του Κωδικού.

Πώς θα εγγραφείτε στην υπηρεσία

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας αποτελεί η εγγραφή σας μέσω της συναλλαγής «e-mail ανάκτησης Μυστικού Κωδικού», που βρίσκεται στο menu «προφίλ» του i-bank Internet Banking.

 • Επιλέγετε το λογαριασμό e-mail που έχετε ήδη δηλώσει στην Τράπεζα (ή αν δεν το έχετε κάνει, εισάγετε νέο λογαριασμό e-mail), στον οποίο επιθυμείτε να λαμβάνετε από την Τράπεζα τον προσωρινό κωδικό ανάκτησης του Μυστικού Κωδικού (password) σας, σε περίπτωση που χρειαστεί να τον επανακαθορίσετε στο μέλλον είτε επειδή τον ξεχάσατε είτε επειδή κλειδωθήκατε κατά λάθος μετά από πολλαπλές λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής. 
   

 • Από την ίδια οθόνη υπάρχει επίσης η δυνατότητα αλλαγής και διαγραφής του e-mail ανάκτησης του
      Μυστικού Κωδικού (password) σας.
 • Το e-mail επιβεβαιώνεται από την Τράπεζα με την άμεση αποστολή «κωδικού επιβεβαίωσης» στο e-mail
      σας, τον οποίο θα πρέπει να εισάγετε στην οθόνη της συναλλαγής. Η καταχώρηση του e-mail
      ολοκληρώνεται με την εισαγωγή κωδικού μιας χρήσης  (i-code).

      ​​

Πώς θα κάνετε ανάκτηση του μυστικού κωδικού σας

Από την log in σελίδα του i-bank Internet Banking, επιλέγετε τον σύνδεσμο «Ξεχάσατε/Κλειδώσατε τον μυστικό κωδικό σας; Πατήστε εδώ». Η διαδικασία ανάκτησης (αρχικοποίησης) του μυστικού κωδικού σας ολοκληρώνεται σε 3 απλά βήματα. ​
 1. Συμπληρώνετε τον «Κωδικό Χρήστη» (User ID). 
  ​     
 2. Επιλέγετε ως μέθοδο αρχικοποίησης του μυστικού κωδικού σας την «αρχικοποίηση με χρήση e-mail» και
      ακολούθως εισάγετε στο σχετικό πεδίο της συναλλαγής τον προσωρινό κωδικό αρχικοποίησης που λάβατε
      στο email σας.
  ​       
         ​
 3. Καθορίζετε νέο μυστικό κωδικό για την πρόσβασή σας στο i-bank Internet Banking, σύμφωνα με τους κανόνες
       που ισχύουν.