Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Νέο τραπεζογραμμάτιο 50 Ευρώ

​​​Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 4 Απριλίου 2017.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να ενημερώσει περαιτέρω τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά αλλά και να συνδράμει το κοινό να προετοιμαστεί για την εισαγωγή (κυκλοφορία) του νέου τραπεζογραμματίου, έχει αναρτήσει σχετική ενημέρωση στον επίσημο δικτυακό τόπο «Ευρώ - Το δικό μας νόμισμα» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας .

Για πληρέστερη ενημέρωση είναι στη διάθεσή σας : 

  • το αντίστοιχο Video:  
             
  ​​