Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Όλη η Ελλάδα σε ένα Τραπέζι μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο e-mail: ellada1trapezi@nbg.gr αναφέροντας όνομα /επωνυμία επιχείρησης, όνομα & τηλέφωνο υπεύθυνου, καθώς και το θέμα που σας ενδιαφέρει.