Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Στηρίζουμε τους πελάτες μας, στηρίζουμε την οικονομία μας

​Στην Εθνική Τράπεζα εργαζόμαστε με στόχο την αποτελεσματική, γρήγορη και ασφαλή κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις και εφαρμόζουμε, σε άμεση συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς, μέτρα για την ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας, η οποία ξεκινάει φυσικά με την οικονομική διευκόλυνση και στήριξη των πελατών μας. 

Μέτρα στήριξης για Ιδιώτες & Ελεύθερους Επαγγελματίες

Ειδικό επίδομα €800

Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από την Πολιτεία για τη στήριξη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω εντολής δημόσιας Αρχής, είτε έχουν πληγεί με βάση τους σχετικούς ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, σας ενημερώνουμε ότι από τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή τη 15η Απριλίου, έχει ξεκινήσει η α΄ φάση καταβολής του ειδικού επιδόματος των €800 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Με  στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πελατών μας οι οποίοι είναι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος των €800, ενημερώνουμε ότι μπορούν εύκολα και γρήγορα να εξυπηρετούνται από τα ΑΤΜ της Τράπεζας, τα οποία βρίσκονται σε περισσότερα από 1.450 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με χρήση της χρεωστικής τους κάρτας, ή ηλεκτρονικά μέσω Internet & Mobile Banking, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη σε Κατάστημα  της Τράπεζας.

Δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών

Με το άρθρο 2 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξηςεμφάνισης και πληρωμής επιταγώνσυναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, με ημερομηνία πληρωμής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Η ως άνω δυνατότητα ισχύει για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων που διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, ή πληττόμενων επιχειρήσεων δυνάμει αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων της από 11.03.2020 ΠΝΠ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ως άνω αποφάσεις εντός του μηνός Απριλίου.

Εάν η δραστηριότητα της επιχείρησής σας εμπίπτει στην από 30.03.2020 ΠΝΠ, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε αναστολή εξόφλησης των επιταγών, έκδοσης Εθνικής Τράπεζας, της επιχείρησής σας έως 07.04.2020, μέσω των Καταστημάτων μας ή μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking.

Όλοι μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την καλύτερη εξυπηρέτηση, τη διευκόλυνση και την προστασία σας, με πράξεις. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Προστασία από τον COVID-19

Εκτός από τα οικονομικά μέτρα στήριξης, έχουμε εφαρμόσει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς, και σειρά εξειδικευμένων μέτρων για την προστασία όλων, των πελατών και των εργαζομένων μας, από τη μετάδοση του COVID-19.

Συγκεκριμένα, έχουμε προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου Καταστημάτων, καθώς και σε τροποποιήσεις συναλλαγών που πλέον, για την ασφάλεια όλων, είναι εφικτές μόνο μέσα από τα εναλλακτικά δίκτυα ( δίκτυο ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, Phone, Internet και Mobile Banking). Μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλες τις ενέργειες και τα μέτρα προστασίας στην ειδική σελίδα που έχει δημιουργηθεί για την ενημέρωσή σας.

Επίσης, με βασικό όπλο έναντι της πανδημίας την επιλογή «Μένουμε Σπίτι»  , σας καλούμε να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τη μεγάλη γκάμα των  ανανεωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουμε, για την ασφαλή, απλή και άμεση εξυπηρέτησή σας.