Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Στηρίζουμε τους πελάτες μας, στηρίζουμε την οικονομία μας

​Στην Εθνική Τράπεζα εργαζόμαστε με στόχο την αποτελεσματική, γρήγορη και ασφαλή κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις και εφαρμόζουμε, σε άμεση συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς, μέτρα για την ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας, η οποία ξεκινάει φυσικά με την οικονομική διευκόλυνση και στήριξη των πελατών μας. 

Μέτρα στήριξης για Ιδιώτες & Ελεύθερους Επαγγελματίες

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ- Χτίζουμε το μέλλον

Στις 3/8/2020 ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» (Ν.4174/2020), το οποίο αφορά στην επιδότηση της δόσης δανείων με προσημείωση / υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν από  την πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30/9/2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής για τον χρήστη διαδικασίας.

Χαρακτηριστικά επιδότησης: Οι δανειολήπτες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες. Για την επιλεξιμότητα των οφειλετών και των οφειλών καθώς και για το ποσοστό επιδότησης της δόσης λαμβάνεται υπόψιν η καθυστέρηση του δανείου στις 29/2/2020:.

  1. 0 - 90 ημ. Καθυστέρησης: η μηνιαία δόση του δανείου δύναται να επιδοτηθεί  κατά 90% το 1ο τρίμηνο, 80% το 2ο τρίμηνο και 70% το 3ο τρίμηνο με ανώτατο μηνιαίο όριο, το ποσό των € 600.
  2. 90+ ημ, καθυστέρησης: η μηνιαία δόση του δανείου δύναται να επιδοτηθεί  κατά 80% το 1ο τρίμηνο, 70% το 2ο τρίμηνο και 60% το 3ο τρίμηνο με ανώτατο μηνιαίο όριο, το ποσό των € 500.
  3. Καταγγελμένα δάνεια: η μηνιαία δόση του δανείου δύναται να επιδοτηθεί  κατά 60% το 1ο τρίμηνο, 50% το 2ο τρίμηνο και 30% το 3ο τρίμηνο με ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης, το ποσό των € 300.

Προϋποθέσεις: Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε πληγέντες κλάδους. Ενδεικτικά,

  • Φυσικά πρόσωπα που τους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση κατ΄ εφαρμογή των από 14/3/2020 και 20/3/2020 ΠΝΠ ή έχουν μείωση μισθού λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο μηνιαίο μισθό των μηνών 01/2020 και 02/2020, έναντι των μηνών 04/2020 και 05/2020 ή, εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ή είναι ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.
  • Επαγγελματίες που τους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με την από 20/3/2020 ΠΝΠ ή παρουσίασαν μείωση της εμπορικής τους δραστηριότητας (μείωση ΦΠΑ πάνω από 20% το 2ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019) ή έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή.

 Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας:


Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν αναλυτικές ερωταπαντήσεις με παραδείγματα, καθώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας.

 Εάν θέλετε να διαβάσετε αναλυτικά την διαδικασίας υποβολής της αίτησης πατήστε εδώ

Δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων

Aντιλαμβανόμενοι ότι πολλοί Ιδιώτες πελάτες μας έχουν πληγεί οικονομικά από την υγειονομική κρίση και δυσκολεύονται να συνεχίσουν να καταβάλλουν τη δόση του δανείου τους, παρέχουμε τη δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων μέχρι τις 31.12.2020.

Η διευκόλυνση αυτή ισχύει για όλους τους δανειολήπτες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, έχουν υποστεί σημαντική μείωση εισοδήματος λόγω της υγειονομικής κρίσης και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης. 

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά απλή και ανέξοδη. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας τηλεφωνικά στο 210 4859222 ή ηλεκτρονικά, πατώντας εδώ.

Για την προστασία όλων, σημειώνουμε ότι δεν θα εξυπηρετούνται αιτήματα από το Δίκτυο Καταστημάτων.

Τέλος, εάν αντιμετωπίζετε μακροχρόνια προβλήματα στην αποπληρωμή των οφειλών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις ρύθμισης που να ανταποκρίνονται στις δικές σας δυνατότητες.

Ειδικό επίδομα €800

Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από την Πολιτεία για τη στήριξη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω εντολής δημόσιας Αρχής, είτε έχουν πληγεί με βάση τους σχετικούς ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, σας ενημερώνουμε ότι από τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή τη 15η Απριλίου, έχει ξεκινήσει η α΄ φάση καταβολής του ειδικού επιδόματος των €800 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Με  στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πελατών μας οι οποίοι είναι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος των €800, ενημερώνουμε ότι μπορούν εύκολα και γρήγορα να εξυπηρετούνται από τα ΑΤΜ της Τράπεζας, τα οποία βρίσκονται σε περισσότερα από 1.450 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με χρήση της χρεωστικής τους κάρτας, ή ηλεκτρονικά μέσω Internet & Mobile Banking, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη σε Κατάστημα  της Τράπεζας.

Δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών

Με το άρθρο 2 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξηςεμφάνισης και πληρωμής επιταγώνσυναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, με ημερομηνία πληρωμής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Η ως άνω δυνατότητα ισχύει για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων που διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, ή πληττόμενων επιχειρήσεων δυνάμει αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων της από 11.03.2020 ΠΝΠ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ως άνω αποφάσεις εντός του μηνός Απριλίου.

Εάν η δραστηριότητα της επιχείρησής σας εμπίπτει στην από 30.03.2020 ΠΝΠ, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε αναστολή εξόφλησης των επιταγών, έκδοσης Εθνικής Τράπεζας, της επιχείρησής σας έως 07.04.2020, μέσω των Καταστημάτων μας ή μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking.

Όλοι μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την καλύτερη εξυπηρέτηση, τη διευκόλυνση και την προστασία σας, με πράξεις. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Προστασία από τον COVID-19

Εκτός από τα οικονομικά μέτρα στήριξης, έχουμε εφαρμόσει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς, και σειρά εξειδικευμένων μέτρων για την προστασία όλων, των πελατών και των εργαζομένων μας, από τη μετάδοση του COVID-19.

Συγκεκριμένα, έχουμε προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου Καταστημάτων, καθώς και σε τροποποιήσεις συναλλαγών που πλέον, για την ασφάλεια όλων, είναι εφικτές μόνο μέσα από τα εναλλακτικά δίκτυα ( δίκτυο ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, Phone, Internet και Mobile Banking). Μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλες τις ενέργειες και τα μέτρα προστασίας στην ειδική σελίδα που έχει δημιουργηθεί για την ενημέρωσή σας.

Επίσης, με βασικό όπλο έναντι της πανδημίας την επιλογή «Μένουμε Σπίτι»  , σας καλούμε να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τη μεγάλη γκάμα των  ανανεωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουμε, για την ασφαλή, απλή και άμεση εξυπηρέτησή σας.