Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (NBG Covid-19 Response)