Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την επίτευξη των στόχων δράσης για το κλίμα, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (NBG Loan for Climate Action)