Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Για την εξυπηρέτησή σας

Για την εξυπηρέτησή σας

Για ομίλους και επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών €2,5 έως 50 εκατ.

  • με έδρα τη Νότια Ελλάδα, καλέστε στο +30 210 51 81 106
  • με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, καλέστε στο +30 231 02 95 656

(εργάσιμες ημέρες 08:00 - 14:30)

Για ομίλους και επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των €50 εκατ.

καλέστε στο +30 210 51 80 255 ή στο +30 210 51 80 185, για να επικοινωνήσετε με έναν Relationship Manager που ειδικεύεται στο δικό σας κλάδο δραστηριότητας:

  • - Τρόφιμα και Ποτά
  • - Είδη ένδυσης / υπόδησης
  • - Τεχνικές εταιρείες / εταιρείες Ενέργειας
  • - Τουρισμός
  • - Εισαγωγή και Εμπορία οχημάτων
  • - Χημικά, Φάρμακα, Υγεία
  • - Τεχνολογία, Επικοινωνία, Υπηρεσίες
  • - Ορυκτά, Μέταλλα, Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Καύσιμα

(εργάσιμες ημέρες 08:00 - 14:30)