Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ανακυκλούμενες χρηματοδοτήσεις

Μορφές χρηματοδότησης των αναγκών σας σε κεφάλαια κίνησης:

 

Μέσω ανοικτών λογαριασμών

Σίγουρα, η δυνατότητα παροχής μεγαλύτερων πιστώσεων στους πελάτες σας ή η γρηγορότερη πληρωμή των προμηθευτών σας ενδιαφέρει άμεσα.
Τώρα, η Εθνική Τράπεζα σας εξασφαλίζει τα αναγκαία για την επιχείρησή σας Κεφάλαια Κίνησης, με μορφές και τρόπο εξόφλησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Το πιστοδοτικό όριο της επιχείρησής σας καθορίζεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο για την επιχείρησή σας Στέλεχος.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

 • Εξόφληση κεφαλαίου σε τακτά διαστήματα ή σε περιόδους που προσαρμόζονται στο συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης
 • Δυνατότητα επαναχορήγησης του εξοφλούμενου κεφαλαίου
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο για Κεφάλαια Κίνησης.

 

Έναντι απαιτήσεων

Η χρηματοδότηση έναντι απαιτήσεων σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε σε μετρητά στοιχεία του Ενεργητικού της επιχείρησής σας, όπως:

 • απαιτήσεις από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών με το σύστημα των άτοκων δόσεων
 • επιταγές και συναλλαγματικές πελατείας
 • τιμολόγια πώλησης με πίστωση
 • φορτωτικά έγγραφα.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

 • Όρια που προσαρμόζονται στο ύψος των πωλήσεών σας και στις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας
 • Εξόφληση κεφαλαίου σε τακτά διαστήματα ή ανάλογα με την πληρωμή των σχετικών απαιτήσεων
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο για Κεφάλαια Κίνησης.

 

Ευχέρεια Υπερανάληψης

Αν αναζητάτε τρόπο ενίσχυσης της ρευστότητας της επιχείρησής σας, η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε μετρητά μέσω λογαριασμού πίστωσης συνδεδεμένου με το λογαριασμό σας καταθέσεων όψεως.
Το όριο της ευχέρειας υπερανάληψης καθορίζεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο για την επιχείρησή σας Στέλεχος.

Πλεονεκτήματα και Χαρακτηριστικά:

 • Απλές διαδικασίες εκταμίευσης
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο για Κεφάλαια Κίνησης
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων
 • Δωρεάν χορήγηση μπλοκ επιταγών
 • Χορήγηση κάρτας ΕΘΝΟCASH PLUS
 • Κίνηση του λογαριασμού σας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας.